Staten anker klimadommen fra tingretten – kampen fortsetter!

Har skrevet under Mål

{{targetCounter}}

{{goal}}

La oss skape historie sammen. Signer underskriftskampanjen!

Vi har vunnet en historisk seier i klimasøksmålet mot staten! Men kampen fortsetter, for staten har anket dommen til lagmannsretten. Det er skuffende at staten ikke tar innover seg den grundige tingrettsdommen og velger å fortsette rettsprosessen. Men vi har en sterk sak og det er ingen grunn til å tro at utfallet i lagmannsretten blir noe annerledes.

Jeg ønsker å fortsette å gjøre en innsats for planeten vår og motta informasjon fra Greenpeace om hvordan jeg kan bli med og beskytte klima og miljø. Les personvernreglene våre her.

Signed up Goal

{{targetCounter}}

{{goal}}

Bli støttespiller

Å saksøke staten er veldig ressurskrevende. Derfor trenger vi din hjelp. Bli fastgiver og hjelp oss med å stanse ny oljeleting, og sikre en levelig planet.

Staten anker dommen, men hva betyr det egentlig? 

I januar 2024 vant Greenpeace og Natur og Ungdom en historisk seier i Oslo tingrett. Retten slo fast at staten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de globale klimakonsekvensene av tre nye olje- og gassfelt: Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving. Dette er en milepæl i kampen mot klimaendringene, men kampen er ikke over. 

Staten har anket dommen til lagmannsretten. Vi hadde håpet og trodd at staten ville være modne nok til å akseptere den knusende dommen fra Oslo tingrett, men anken er nok et eksempel på at staten prøver å sno seg unna ansvaret for en prosess som sikrer norske borgeres demokratiske rettigheter. I stedet for å ta inn over seg en grundig dom forlenger staten nå rettsprosessen. Men vi vant på alle punkter i tingretten og har ingen grunn til å tro at utfallet i lagmannsretten blir noe annerledes.

Nå vil det ta lengre tid før dommen i sin helhet blir rettskraftig. Imidlertid er forføyningene for de tre feltene tvangskraftig, noe som betyr at utbygging og produksjon må stoppe på alle tre felt uavhengig av ny runde i retten.

Første konsekvens av klimadommen 

Tidligere i februar kom nyheten om at en søknad tilknyttet Yggdrasil var satt på vent av Miljødirektoratet. Vi kunne også lese at oljeselskapet Aker BP satte krisestab for å håndtere utfallet av dommen.

Statsministeren og energiministeren svarer på spørsmål om klimadommen

Statsministeren og energiministeren garanterte under en spørretime på Stortinget at staten skal respektere Oslo tingretts dom og kjennelse. Men nå har det blitt avslørt at staten har gitt nye tillatelser, etter press fra mektige oljeselskaper som Aker BP. Det er et straffbart lovbrudd, og nå trenger vi din hjelp for å kreve at staten respekterer og følger loven.

Staten og oljeselskapene undergraver demokratiet.

Vi hører ofte at de store partiene på Stortinget og oljeindustrien sier at norsk olje er viktig fordi den er demokratisk. Nå viser våre lederes  oppfølging av dommen at de ikke respekterer loven, når de overkjører Oslo tingretts kjennelse slik at arbeidet med oljefeltet Yggdrasil skal få fortsette. Det er sjokkerende å være vitne til at staten ikke respekterer de demokratiske spillereglene folkestyret vårt er tuftet på.

Hvorfor stoppe letingen etter ny norsk olje?

Bruk og produksjon av fossil energi er hovedgrunnen til at verden står i en klimakrise. I tillegg forurenser oljeboring sårbar natur, blant annet gjennom utslipp av store mengder giftige kjemikalier. Klimaforskerne har slått fast at verden allerede har funnet mer olje, kull og gass enn vi kan bruke om vi skal unngå de mest alvorlige klimaendringene. Likevel ønsker Norge å åpne nye oljefelt som vil begynne å produsere olje først om flere år, og som skal produsere olje forbi 2050 (!).

Siste nytt:

23. mai 2024: Lagmannsretten melder at ankesaken skal behandles 3.-13. september.

Signer underskriftskampanjen og hjelp oss med å holde staten ansvarlig for klimaødeleggende oljeleting. La oss skape historie sammen. Støtt klimasøksmålet!

Støtt klimasøksmålet: Ja til en levelig planet, nei til ny olje!

Si ja til å sette mennesker, dyr og sårbar natur over kortsiktig profitt.