Polki i Polacy są zdecydowanie przeciwni stosowaniu pestycydów – tak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez IPSOS w kilku krajach Unii Europejskiej. Domagają się od polityków, by podejmowali decyzje, które zapewnią bezpieczeństwo ich zdrowiu oraz przyrodzie. 

Polki i Polacy, ale także obywatele innych państw Unii Europejskiej, są bardzo zaniepokojeni używaniem pestycydów w rolnictwie i ich wpływem na ludzkie zdrowie oraz przyrodę. Tak wynika z badania opinii publicznej, które zostało przeprowadzone w sześciu europejskich krajach: Polsce, Danii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Rumunii na zlecenie Pesticides Action Network (PAN) Europe. PAN Europe to sieć organizacji, która domaga się ograniczenia stosowania szkodliwych dla zdrowia i przyrody pestycydów w Europie. 

Wyniki badania pokazują, że obawy związane ze stosowaniem pestycydów wśród Europejczyków są bardzo wysokie. 75,9% badanych obawia się wpływu stosowania środków chemicznych na zdrowie ich oraz zdrowie ich rodzin. Najbardziej zaniepokojeni są obywatele Polski (80,4% badanych) oraz Rumunii (84,1% badanych). Ponad 80% respondentów z Polski zgadza się z tym, że środki chemiczne szkodzą środowisku naturalnemu. Badanie wyraźnie pokazuje, że mieszkańcy i mieszkanki UE obawiają się stosowania pestycydów. Ogromna część osób uczestniczących w badaniu popiera podejście zapobiegawcze – by rolnicy zawsze stosowali takie metody zapobiegania chorobom i szkodnikom, które nie będą niosły ze sobą ryzyka dla zdrowia ludzi, środowiska ani nie spowodują utraty wsparcia finansowego z UE. 

– Od lat w ramach akcji Adoptuj Pszczołę domagamy się ograniczenia stosowania pestycydów i wprowadzenia bardziej rygorystycznej ich kontroli. Ujawniajliśmy też nieodpowiedzialne praktyki ministra rolnictwa w związku z dopuszczaniem stosowania zakazanych w UE pestycydów. Dzięki badaniu PAN widzimy, że zdecydowana większość Polaków i innych mieszkańców Unii Europejskiej chce zdrowej żywności i bezpiecznego środowiska. Czas zakończyć erę rolnictwa skąpanego w pestycydach! – mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska.

Obywatele i obywatelki z wszystkich przebadanych państw zgadzają się w kwestii pestycydów. Mieszkańcy i mieszkanki Polski wyrażają takie same obawy dotyczące wpływu stosowania środków chemicznych na zdrowie i środowisko, jak Rumunii, Francji czy Niemiec.

By chronić ludzkie zdrowie i przyrodę przed pestycydami należy:

. stosować zasadę ostrożności

. wzmocnić kluczowe przepisy proponowanego unijnego rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin
. chronić obszary wrażliwe – odległość od miejsc, gdzie używane są środki chemiczne powinna wynosić co najmniej 100–500 m, a najlepiej jeszcze więcej

. poprzeć zakaz stosowania glifosatu, biorąc pod uwagę istotne dowody naukowe o jego szkodliwości dla ludzkiego zdrowia i środowiska

. zająć się obecnymi lukami prawnymi w unijnych zezwoleniach dotyczących stosowania pestycydów.

Raport z badania