Want to do more?
Działaj! ×
Przegląd czynników zagrażających owadom zapylającym i rolnictwu w Europie.

Przygotowany przez laboratorium badawcze Greenpeace raport naukowo-techniczny przedstawiający  przegląd najważniejszych czynników zagrażających owadom zapylającym i rolnictwu w Europie.

Streszczenie:

Gdyby miało stać się tak, że owady zapylające nie pośredniczyłyby już dłużej w procesie zapylania, w przypadku około 1/3 upraw dostarczających żywność musielibyśmy uciec się do innego sposobu zapylania. W przeciwnym razie zbiory byłyby w znacznym stopniu niższe, a spadek wydajności dotknąłby nawet 75% wszystkich roślin uprawnych. Brak lub istotne ograniczenie populacji owadów zapylających miałby niewątpliwie bardzo negatywny wpływ na dostępność najbardziej wartościowych i kluczowych dla naszej diety produktów, takich jak owoce i warzywa, ale także na niektóre rośliny paszowe wykorzystywane w produkcji mięsa i przetworów mlecznych. W szczególności ucierpiałaby produkcja jabłek, truskawek, pomidorów i migdałów. Najnowsze dane szacunkowe na temat globalnych korzyści ekonomicznych wynikających z zapylania wskazują, że jest ono warte ok. 265 mld EUR rocznie (wielkość ustalona na podstawie wartości zbiorów zależnych od procesu zapylania).

Należy zwrócić uwagę, że wartość ta nie uwzględnia faktu, że gdyby proces naturalnego zapylania został poważnie zakłócony lub w ogóle przestał funkcjonować, strata prawdopodobnie byłaby nieodwracalna. Wtedy prawdziwa wartość okazałaby się nieskończenie wysoka. A jak – przykładowo – oszacować bogactwo kolorów witających nas pięknego, wiosennego poranka? Oprócz odmian uprawnych, większość dziko rosnących roślin (około 90%) aby móc się rozmnażać, potrzebuje pośrednictwa zwierząt w procesie zapylania. Oznacza to, że inne usługi ekosystemów (oraz dzikie siedliska je zapewniające) także są uzależnione, bezpośrednio lub pośrednio, od owadów zapylających. Pszczoły, w tym pszczoła miodna i wiele gatunków dziko żyjących, w większości regionów geograficznych świata są największą i ekonomicznie najważniejszą grupą zapylaczy.

Więcej także na www.greenpeace.pl/wymieranie_pszczol

Pobierz raport: Spadek populacji pszczół. Przegląd czynników zagrażających owadom zapylającym i rolnictwu w Europie.