Načini pridobivanja elektrike s pomočjo sončnih elektrarn so dokaj novi, posledično se jih oklepajo mnogi miti. Nekatere mite naslavljamo v člankih na tej povezavi.

Sončni paneli niso nevarni in ne bodo povzročili veliko odpadkov

V življenjskem ciklu ena celica proizvede le okoli 70 % energije, katero smo porabili za njeno izdelavo

Obnovljivi viri energije niso samo za bogate

Obnovljiva energija lahko zadosti našim potrebam

Obnovljivi viri lahko zagotovijo električno energijo nepretrgoma

Električno omrežje lahko posodobimo, da bo preneslo obnovljive vire energije

Sončne elektrarne ne zagorijo pogosto