Tack vare er alla som stöttat Greenpeace uppnådde vi tillsammans viktiga segrar för våra hav, klimat och biologisk mångfald under 2020. Klicka igenom bilderna nedan och få ett leende i ansiktet över de gröna framsteg som året bjöd på.

Tack för ditt outtröttliga engagemang och omtanke för planeten! Låt oss tillsammans uppnå ännu fler fantastiska segrar för våra hav, skogar och klimatet 2021.

Viktigt framsteg för världens skogar

Över en miljon människor har skrivit på namninsamlingen för att få en stark EU-skogslag. Lagen skulle förhindra företag från att importera och sälja produkter kopplade till skogsskövling som till exempel nötkött, palmolja och soja för djurfoder. Det är goda nyheter för jaguarer, orangutanger och tapirer att Europaparlamentet nu, i linje med folkets uppmaning, har beslutat att arbeta för en starkare lagstiftning.

Skövlingen minskar drastiskt på Karipunafolkets marker i Amazonas

Greenpeace har arbetat tillsammans med Karipunafolket i nästan tre år för att stoppa skogsskövlingen och illegal invasion av ursprungsbefolkningens marker i Amazonas, där även makalösa djur som den rosa aran bor. Under 2020 minskade avskogningen med 49% i området – som har varit ett av de mest hotade i regionen! Genom övervakning, dokumentation och anmälningar av olaglig verksamhet kan vi effektivt kan skydda viktiga ekosystem.

Danmark stoppar nya oljelicenser i Nordsjön

Senast 2050 stoppas den danska oljeproduktionen i Nordsjön och inga stora anbudsrundor kommer att ske. Danmark är den största oljeproducenten i EU och nu hoppas vi att andra länder ska ta efter. Under 2020 ockuperade Greenpeace aktivister en oljeplattform i Nordsjön (bilden), vi demonstrerade utanför parlamentet och samlade tusentals underskrifter. Det hade effekt!

Kampen mot överfiske

Senegal avslog 52 tillståndsansökningar för industriellt fiske från länder som Kina och Turkiet. Detta är ett viktigt steg framåt efter att ha arbetat i 15 år tillsammans med fackföreningar, lokala fiskare och kvinnliga arbetare för att stoppa det orättvisa och destruktiva överfisket som är ett hot mot marint liv och människor.

AP fonder dumpar fossilbolag

Greenpeace kampanj för att få de statliga AP-fonderna som förvaltar våra pensionsmedel att flytta pengarna har gett resultat. Första AP-fonden har beslutat att dra sig ur bolag med fossil verksamhet på grund av de finansiella riskerna med kol, olja och gas. Beslutet innebär att fonden säljer av sitt innehav i 130 fossilbolag till ett värde av ca 4,5 miljarder kronor. Nu följer även andra AP-fonden efter och dumpar investeringar i fossila bränslen samt ställer dessutom om portföljen i linje med Paris Aligned Benchmark. Det är steg i rätt riktning och nu förväntar vi oss att alla AP-fonder gör detsamma.

Sverige stödjer globalt havskydd

Vi välkomnar att vår svenska regering tillsammans med mer än 30 andra länder vill att 30 procent av världshaven skyddas till år 2030. Ett sådant skydd är enligt forskarna helt nödvändigt för att stoppa utarmningen av livet i haven. Idag har endast 1 procent av internationellt vatten någon form av skydd.

Men ambitionen för att skydda haven är inte tillräcklig – man måste även ha verktyg för att nå det. Just nu pågår förhandlingar i FN om ett globalt havsavtal. Sverige måste aktivt kämpa för att förhandlingarna leder till inrättandet av ett nytt FN-organ som har mandat att utse stora nätverk av skyddade områden i världens hav. Förhoppningsvis kommer fler länder att följa efter så att valar, havssköldpaddor, pingviner och havens unika djurliv kan leva fredade från mänskliga aktivitet.

Betydelsefull forskning

Ett av Greenpeace huvudområden är vetenskaplig forskning och under 2020 genomförde vi undersökningar på platser få andra kan ta sig till: Vi mätte istäcket i Arktis, upptäckte massiva metanläckage från övergivna oljekällor i Nordsjön och dokumenterade skogsskövlingen i Amazonas. Bevisen från forskningen nådde ut över hela världen och hjälper oss i att effektivt sätta press på regeringar och företag att ta ansvar för att skydda vår natur och klimat.

Preems planer skrotas

Sveriges största bränsleföretag, Preem, drog tillbaka sin ansökan om att utvidga sitt oljeraffinaderi i Lyseki som skulle ha resulterat i ökade utsläpp med en miljon ton koldioxid per år! Ett massivt motstånd från miljörörelsen och engagerade människor pressade både företaget och regeringen. Det är uppenbart att protester och civil olydnad ger resultat. På bilden syns tre aktivister som blockerar ett oljetankfartyg för att förhindra avlastning av råolja vid raffinaderiet.