#PeoplePower

Bli volontär

Engagera dig

Arctic Sunrise har en färgstark historia. Innan hon köptes av Greenpeace, användes hon som ett norskt fiskefartyg. Tidigare var Arctic Sunrise även målet för en Greenpeace-aktion när hon användes av den franska regeringen för att transportera material till Antarktis, där fransmännen planerade att bygga en bana i ett häckningsområde.

Arctic Sunrise lägger till vid en iskant i Arktis. © Nick Cobbing

Historia

Arctic Sunrise startade sitt Greenpeace-liv 1995 i Nordsjön under Brent Spar-kampanjen, där hon protesterade mot Shells dumpning av havsoljeproduktion. Sedan dess har hon utfört sitt arbete från från Nordpolen till Rosshavet på Sydpolen. Arctic Sunrise har även tagit sig in på Amazonas vatten och Kongofloden. Hon är en isbrytare, som med sin runda botten gör att hon kan navigera genom isfyllda vatten, men det betyder också att när vinden tar till, är livet ombord inte lämpat för landkrabbor.

År 1997 var Arctic Sunrise det första fartyget att segla runt Ross Island – en resa som tidigare var omöjlig – tills ett 200 meter tjockt islager som band samman ön till Antarktis kollapsade. Denna händelse är bara en av de många tecken på klimatförändringar som Arctic Sunrise har dokumenterat.

Greenpeace-skeppet Arctic Sunrise utanför Grönlands östkust. © Christian Åslund

Sedan dess har Arctic Sunrise återkommit till de arktiska regionerna. År 2009 spenderade hon flera månader utanför den grönländska kusten, där hon i samarbete med oberoende forskare, dokumenterade den snabbt smältande isen i regionen.

År 2010 spenderade Arctic Sunrise tre månader i Mexikanska golfen, där följderna av det katastrofala oljeutsläppet från BP Oil:s borrigg Deepwater Horizon dokumenterades.

Sommaren 2011 återvände Arctic Sunrise till de norra regionerna där hon exponerade det skotska oljebolaget Cairn Energy’s riskabla djuphavsborrning i Arktis.

Arctic Sunrise har tydligt bytt sida från klimatvärsting till klimathjälte!

Arctic Sunrise besättningsmedlemmar. © Robert Meyers