Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige har utsetts till en av av Sveriges 33 hållbarhetstalanger under 33 år. Tidningen Aktuell Hållbarhet har under hösten haft en öppen nomineringsprocess där Lina Burnelius namn återkommer frekvent bland nomineringarna. Outtröttligt arbetar Lina för att rädda boreala gammelskogar, dess kol-lager – och myllret av liv de innehåller.

5.9.2018 in Lapland, Inari Greenpeace and Sami people are doing the Red Line demostration next to the rapid Jäniskoski. #redline #noaccesswithoutconsent #greatnorthnernforest

“Hon är beredd att ta de obekväma besluten som krävs för att ge alla dessa oräkneliga arter en röst, en röst som hörs ända in i styrelserum och på årsstämmor”, lyder en av de otaliga kommentarerna.

Lina nämns som en kompetent, saklig och orädd hjälte som i sitt arbete alltid sätter oersättlig skog, klimaträttivsa och biologisk mångfald främst.

– Att de här orden faktiskt handlar om mig gör mig både glad och stolt. Men främst blir jag glad varje gång skogsfrågan får hamna i rampljuset. Det förtjänar den, och framtida generationer och det myller av liv, som är beroende av att våra gammelskogar får stå kvar,  säger Lina Burnelius, som är ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige.

Hon har jobbat med skogsfrågor på Greenpeace sedan 2017. Hon har i sitt arbete gjort allt från att fysiskt stoppa skogsmaskiner från att avverka gammelskog till att sitta i långa förhandlingar med VD:ar för några av Europas största skogsbolag och deras uppköpare.

Lina Burnelius arbetar för att Sverige ska börja bedriva en skogspolitik och ett skogsbruk som respekterar Sveriges åtaganden gentemot Parisavtalet, Sveriges åtaganden under FN:s konvention om biologisk mångfald samt ILO-konventionen 169, som slår fast att urfolk har rätt att säga nej till intrång på deras marker. Dessa tre överenskommelser sätter tillsammans en tydlig ram för hur mycket och på vilket sätt vi kan bruka våra skogar menar Lina Burnelius.

–  Om vi brukar skogen rättvist och hållbart kan skogen bli den välbehövliga pusselbiten för vår tids ödesfrågor – klimatfrågan och utarmad biologisk mångfald – behöver. Kollagren får stanna i marken, och skogen får fortsätta vara ett hem till det myller av liv den är. Om inte skogen får stå kvar kommer det även gå ut över oss människor, vi är beroende av biologisk mångfald och ett beboeligt klimat för att överleva. Det är alltså liv som står på spel, avslutar Lina Burnelius.

SCA Kalhygge.Latitude: 62,6398Longitude: 15,2779

Hela listan med de nominerade går att finna här.

Kontakt:
Ansvarig för skogsfrågor, Greenpeace
Lina Burnelius
lina.burnelius@greenpeace.org
+46 (0)72 214 43 60

Kommunikatör, Greenpeace
Fanny Jönsson
fanny.jonsson@greenpeace.org
+46 (0)70 283 30 36