Vid årsskiftet lämnar Parul Sharma Greenpeace Norden för att i februari 2020 påbörja ett nytt uppdrag som Regional Executive Director för organisationen People’s Vigilance Committee on Human Rights – PVCHR Asia. Organisationen arbetar med barnrätt, kvinnorätt och miljöfrågor i Sydasien, med fokus på klimaträttvisa. 

Vi önskar Parul all lycka i hennes nya roll. Vi kommer att fortsätta arbeta mot gemensamma mål, men från olika håll, och ser fram emot att samarbeta även i framtiden, säger Birgitte Lesanner, programchef för Greenpeace Norden.

Parul Sharma kommer att arbeta mot främst Bangladesh, Indien, Nepal och Pakistan genom nätverkande och partnerskap med fokus på gräsrotsrörelser.

Detta uppdrag var för akut och hands-on för att jag skulle kunna tacka nej, och med fokus på en region som jag har arbetat länge i och håller kär. Mitt uppdrag blir att upprätthålla och arbeta utifrån Bali-principerna, där klimaträttviseargumentet behöver stärkas för att få ett skarpare fokus på minskade utsläpp. Det är tydligt att de som har bidragit mest till problemen har det största ansvaret för att lösa dem och Sydasien är en region redan hårt drabbad av klimatförändringar. Min tid på Greenpeace har varit väldigt lärorik och jag bär med mig all ny kunskap in i min nya roll som har ett starkt fokus på klimatet utifrån ett rättighetsperspektiv. Och jag är och förblir en Greenpeace-vän, säger Parul Sharma.

Greenpeace kommer ha en internt tillförordnad sverigechef under första delen av 2020 och kommer därefter rekrytera under 2020.