Oljegiganten Shell har påbörjat juridisk process mot Greenpeace UK och Greenpeace International. Kravet är att Greenpeace ska upphöra med alla protester mot oljebolagets infrastruktur till havs eller i hamn någonstans i världen, för all framtid, eller mötas av ett skadeståndskrav på 8,6 miljoner dollar.

Aktivister från Greenpeace närmar sig Shells oljeplattform på väg mot Nordsjön

Greenpeace UK och Greenpeace International svarade Shell att de skulle gå med på att sluta protestera om Shell går med på att sluta förstöra klimatet, exempelvis genom att följa det nederländska domstolsbeslutet som kräver att företaget minskar sina utsläpp med 45% till 2030, jämfört med 2019, för alla sina verksamheter.

Shells stämning är ett av de största juridiska hoten mot Greenpeace under organisationens mer än 50-åriga historia och den aggressiva juridiska taktiken är enligt Greenpeace kampanjansvariga ett försök att tysta de växande protesterna mot att Shell fördubblat sina investeringar i fossila bränslen och övergett omställning till förnybara energikällor. Förutom skadestånd hotar Shell med en så kallad “injunction”, där en domstol skulle kunna besluta att Greenpeace måste betala enorma böter vid alla framtida protester vid Shells anläggningar.  

Upprinnelsen till Shells juridiska agerande var en fredlig protest där sex aktivister tog sig ombord på Shells första nya bemannade plattform i Nordsjön på 30 år. Aktivisterna ockuperade plattformen i 13 dagar, mellan den 31 januari och 12 februari i år, medan den transporterades till Nordsjön. Detta samtidigt som Shell tillkännagav en rekordhög årlig vinst på nästan 40 miljarder dollar.

Yeb Saño, chef för Greenpeace Sydostasien och vars familj personligen har drabbats av klimatkrisen, är en av de aktivister som nämns i Shells stämningsansökan eftersom han deltog i protesten till havs och senare i en demonstration när oljeplattformen kom fram till Haugesund i Norge.

Yeb Saño, som tidigare varit huvudförhandlare för Filippinerna vid FN:s globala klimatförhandlingar:
– Jag har upplevt den förödelse som Shell och liknande företag har orsakat. För tio år sedan talade jag vid FN:s globala klimatförhandlingar samtidigt som min bror fortfarande saknades i förödelsen efter supertyfonen Haiyan.

– Shell försöker nu tysta mina legitima krav: att företaget ska upphöra med sin vansinniga och giriga jakt på mer fossila bränslen och ta ansvar för den förstörelse som företagets produkter orsakar i världen. Jag kommer inte backa för oljebolagen, så länge Shell vägrar att sluta borra, vägrar jag att sluta kämpa för klimaträttvisa.

Erika Bjureby, chef för Greenpeace i Sverige:
Shell har nu övergett alla försök att efterlikna ett ansvarstagande företag. De skrotar gröna initiativ, sparkar anställda som arbetar med förnybar energi, och har aktivt förvrängt klimatsamtalen genom att hävda att en utfasning av fossila bränslen skulle vara “farligt”. Nu försöker Shell dessutom stoppa Greenpeace från att driva kampanjer och tysta helt rimliga krav på att oljebolag ska betala för de enorma klimatrelaterade skador och förluster de orsakat. 

Aktivisterna som deltog i protesten ombord på oljeplattformen uppmanade Shell att sluta borra efter ny olja och gas, och istället ta ansvar för den klimatförstörelse de redan orsakat och börja betala till den fond för klimatrelaterade skador och förluster som världens ledare har kommit överens om vid de globala klimatförhandlingarna. Om stämningen hamnar i domstol skulle det innebära en risk för mycket stora juridiska kostnader, i storleksordningen miljontals dollar. Greenpeace UK ber nu sina supportrar om nöddonationer för att hjälpa organisationen att driva fallet vidare. (Det är även möjligt att swisha ett bidrag här)

Bilder och video från den relaterade aktionen finns här.

Kontakt:
Erika Bjureby, chef för Greenpeace i Sverige, 073 062 25 67
Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig, 070 271 64 37

Juridiska dokument och Shells korrespondens finns tillgängliga från Greenpeace presstjänst i Storbritannien, kontakta:
[email protected]