The Bottom Line - film om bottentrålning presenterad av Sigourney Weaver

Video | 17 juni, 2010

Bottentrålning ödelägger känsliga ekosystemen. Sigourney Weaver kräver ett stopp för det destruktiva fisket.

Ämnen