Din köksstol eller barnsängen till din nyfödda kan ha tillverkats med material från värdefulla gammelskogar, visar en ny rapport från Greenpeace. Åtminstone om du har handlat på IKEA, vars möbeltillverkare använder material från avverkade gammelskogar i Rumänien för att tillverka populära möbler som INGOLF-stolar och SNIGLAR-sängar. Vissa av gammelskogarna som avverkats klassas som Natura 2000-områden. Greenpeace kräver att IKEA omedelbart blir en del av lösningen istället för att bidra till klimat- och naturkrisen och demonstrerar utanför IKEAs affär vid Kungens Kurva i Stockholm under dagen.

– IKEA kan inte ducka allvaret i det här. De vill gärna framstå som hållbara, men i verkligheten bidrar de till skövling av gammelskogar som absolut inte borde röras. Det är uppenbart att IKEA måste ta större ansvar för sina leverantörskedjor och leva upp till sina egna hållbarhetslöften. Det här är tyvärr inte första gången IKEA kopplas till den här typen av skandaler, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Rapporten “Assemble the truth: Old-growth forest destruction in the Romanian Carpathians” har tagits fram av Greenpeaces kontor i Central- och Östeuropa i samarbete med flera andra Greenpeace-kontor, däribland Greenpeace Sverige. I rapporten har Greenpeace spårat vilka som ligger bakom avverkningen av värdefulla gammelskogar, däribland Natura 2000-områden, i den rumänska delen av bergskedjan Karpaterna. Genom att analysera avverkningstillstånd och satellitbilder, i kombination med fältundersökningar, har Greenpeace följt hur avverkad skog fraktas från massabruk till möbeltillverkare, för att slutligen hamna i många av IKEAs affärer. Totalt har över 30 olika möbler med koppling till rumänska skogar hittats i IKEAs affärer i 13 olika länder: Sverige, Finland, Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Israel, Polen, Schweiz och Storbritannien. 

– Greenpeace är inte principiellt emot att använda trä inom möbeltillverkning, så länge det går till långlivade produkter och inte sker på bekostnad av några av planetens mest värdefulla skogar. Jag tror inte att IKEAs kunder tycker att det känns lika charmigt att sätta ihop stolar och barnsängar hemma om de är medvetna om vad det verkliga priset för möblerna är. Det inser nog IKEA själva också, så vi uppmanar dem att bli en del av lösningen istället för problemet innan våra sista värdefulla skogar har hunnit förstöras, säger Erika Bjureby.

Karpaterna är en av de mest artrika platserna i Europa och hem åt bland annat brunbjörnar, lodjur, vargar och bisonoxar, samt många hotade växter. Trots det avverkas skogsytor motsvarande fem fotbollsplaner i timmen. De gammelskogar som avverkas här är särskilt värdefulla skogar som enligt EU:s biodiversitetsstrategi bör omfattas av skydd.

Greenpeace Sverige kommer att demonstrera utanför IKEA:s affär vid Kungens kurva under dagen, mellan ca kl. 09.30-13.30. Greenpeace Tyskland och Greenpeace Tjeckien ordnar också egna demonstrationer under dagen.

Kräv att IKEA tar ansvar för vår natur

Vi vet att det finns få saker som stressar ett företag mer än när deras goda rykte står på spel. Hjälp oss uppmärksamma IKEA och Jon Abrahamsson Ring, koncernchef för Inter IKEA, om den här fantastiska möjligheten: Att gå i bräschen för de politiska steg som krävs för att skydda de sista gammelskogarna

Engagera dig

Mer information

Greenpeace kontaktar alltid de företag som pekas ut i våra rapporter innan – och har ibland även kontakt och möten efter – publicering. Greenpeaces Sverigechef, Erika Bjureby, har ansvar för dialogen med IKEAs ledning angående rapporten. Hon representerar då alla Greenpeace-kontor som står bakom rapporten

Greenpeace kräver bland annat att IKEA omedelbart säkerställer att inget material från gammelskogar eller andra skyddsvärda skogar finns i deras leverantörskedja

Foto- och videomaterial från dagens demonstration kommer att läggas upp här och i Greenpeace Sveriges sociala medier

Fotomaterial från Greenpeaces fältundersökningar i Rumänien etc finns här

Kontakt vid medieförfrågningar

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0791421453