Kräv att det blir lättare att resa kollektivt

Har skrivit under Mål

{{targetCounter}}

{{goal}}

Kräv mer tillgänglig och billigare kollektivtrafik!

Transportsektorn står för en fjärdedel av EU:s alla utsläpp av växthusgaser. För att ha en chans att klara parisavtalets 1,5°C mål måste utsläppen minska. Det mest effektiva styrmedlet är att göra kollektiva resor billigare och bättre. Den svenska regeringen prioriterar nu istället kortsiktiga prissänkningar på drivmedel framför vår gemensamma framtid. Skriv under och kräv att det blir billigare att resa hållbart!

 

Då du skriver under våra krav går du även med på att hållas uppdaterad om vårt kampanjarbete. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy

Signed up Goal

{{targetCounter}}

{{goal}}

Steg 3/3: Bli månadsgivare

Som månadsgivare är du med och ser till att vi kan fortsätta ställa våra makthavarna till svars och skapa förändring. Och ditt stöd gör så mycket mer, tack vare våra månadsgivare kan vi på Greenpeace bedriva omfattande forskningsprojekt, genomföra storslagna aktioner och expeditioner på platser dit ingen annan når, avslöja miljöbrott, påverka beslutsfattare och med full styrka fortsätta arbetet mot en hållbar framtid. Tillsammans kan vi vinna nya segrar för vår planet!


Transportsektorn, det vill säga: flygande, bilresor och varor som skickas fram och tillbaka i lastbilar, står för en fjärdedel av EU:s alla utsläpp av växthusgaser. För att undvika en klimatkatastrof är det direkt avgörande att utsläppen från transporter minskar och då måste det både bli billigare och enklare att resa hållbart. 1 + 1 = 2.

Tyvärr verkar den svenska regeringen vilja ta Sverige åt helt motsatt håll. Genom att subventionera drivmedel istället för att sänka priserna för att resa kollektivt, bidrar regeringen till en ökning av att de alltför höga utsläpp som EU:s transporter redan utgör. För många svenska medborgare är det till sist plånboken som avgör, det går inte att undgå. Därför är det avgörande att vi har en regering som satsar på att göra hållbart resande möjligt för alla.

När vår regering prioriterar kortsiktiga sänkningar av drivmedelspriser måste vi höja våra röster och kräva bättring. Flera av våra europeiska grannländer som Österrike, Tyskland och Spanien har redan infört så kallade klimatbiljetter. Nu är det dags att vår regering ser till att Sverige inte halkar efter. Tillsammans kan vi kräva att våra folkvalda står upp för klimatet och vår rätt till hållbara transporter. Är du med oss?

Namnlistan kommer att överlämnas till regeringen i samband med att halva mandatperioden har passerat, den 11 september 2024. Skriv under för billigare kollektivtrafik idag!

Fakta om kollektivtrafik och hållbart resande

Kollektivtrafik

I en analys av Greenpeace rankas kollektivtrafiken efter pris och enkelhet i 30 europeiska länder och deras huvudstäder. Sverige hamnar på plats 17 och Stockholm hamnar på plats 25, där priset snarare än enkelheten ligger bakom de låga placeringarna. En 30 dagarsbiljett i Stockholmstrafiken kommer från 2024 att kosta mer än 1000 kronor, vilket innebär att priset nästintill fördubblats över en period på tjugo år. Prisökningen är betydligt kraftigare än för andra tjänster och varor, där den allmänna prisutvecklingen mellan 2002-2022 var 36 procent, och prisökningen för ett månadskort i Stockholms kollektivtrafik 94 procent.

Prisökningen för bensin för samma tidsperiod har emellertid varit ännu högre, hela 102 procent. MEN, bilar har blivit betydligt mer bränslesnåla över denna tidsperiod, där nya bilar som såldes 2022 är 50% mer bränslesnåla än de bilar som såldes år 2002. Och om vi då istället ser till kostnaden för att färdas en viss sträcka, och dessutom räknar in löneutvecklingen, är det inte dyrare att resa som bilresenär idag jämfört med för tjugo år sedan. Trots detta föreslog regeringen inför 2024 skattelättnader för bensin och diesel på 5,6 miljarder kronor. Samtidigt som priset på att resa kollektivt alltså ökar.

Resor mellan städer och länder i Europa

I en rapport från Greenpeace undersöks resandet mellan olika städer i Europa. I en majoritet (79 av 112) av de analyserade rutterna är flyget billigare än tåget. I genomsnitt är flyget dubbelt så billigt som tåget, trots att flygets totala klimatpåverkan kan vara mer än 80 gånger större. För de åtta rutter som har analyserats inom, från och till Sverige, är tåget 32 procent dyrare än flyget. Detta skulle kunna förklara varför så många som 455 000 passagerare under 2022 valde att flyga mellan Stockholm och Göteborg, trots att bra och snabba tågförbindelser existerar mellan dessa städer.

Hur har vi då hamnat här? Under de senaste tre decennierna har Europas satsningar på infrastruktur mestadels gått till väg- och flygtrafiken, och sedan 1995 har det spenderats 66 procent mer på väg och flyg jämfört med järnväg. Det har lett till att längden på Europas motorvägar har ökat med 60 procent, medan järnvägsnätet har minskat med 6,5 procent. Sveriges järnvägsnät har i sin tur varit konstant sedan 1995 medan längden på motorvägarna ökat med 73 procent (917 km).

Lösningar – en prisvärd klimatbiljett

Greenpeace förespråkar klimatbiljetter som gör det billigare och lättare att resa hållbart. Med sådana biljetter kan resenärer använda en och samma biljett för all kollektivtrafik till rimliga priser, vilket har potential att minska utsläppen från transportsektorn radikalt. Greenpeace anser att införandet av nationella klimatbiljetter är ett avgörande första steg. I slutändan bör dock en prisvärd klimatbiljett, giltig inom alla EU-länder och alla kollektivtrafikmedel, införas. Det ska vara enkelt att resa hållbart i hela Europa.

Greenpeace menar att klimatbiljetter i ett första steg bör vara:

Europeiska framgångsexempel på klimatbiljetter 

Österrike: “Klimaticket” (‘klimatbiljett’) introducerades permanent i Österrike med ett pris på runt 3 euro per dag – giltigt för alla färdmedel inom den offentliga transportsektorn, med särskilda turisterbjudanden som enda undantag. I landets alla nio provinser finns dessutom regionala biljetter för runt 1€-1.50€ per dag. En rabatt på minst 25 procent erbjuds även för grupper med särskilda behov. Initiativet har hittils nått stor framgång där runt 250,000 klimatbiljetter redan sålts i Österrike fram tills mitten av 2023, enligt Climate ticket Report 2022.

Tyskland: “Deutschlandticket”, tidigare känd som “9-euro Ticket” – var ursprungligen ett kraftigt rabatterat månatligt transportkort, som lät människor i Tyskland åka regional kollektivtrafik för €9 (106kr) per månad i juni, juli och augusti 2022. Biljetten var en enorm framgång, över 50 miljoner människor i Tyskland köpte den. Det sparade 1,8 miljoner ton CO2-utsläpp, ledde till färre spårstopp och lägre bilanvändning. Den tyska regeringen beslutade om en permanent uppföljande ”klimatbiljett” för €49 per månad, från och med maj 2023. Ett pris på motsvarande 580kr.

Spanien: Sedan september 2022 är tågresor gratis via kollektivtrafik och regionala sträckor, och för lokala transporter som bussar, tunnelbana, spårvagn är priserna kraftigt rabatterade (30-50%). Under 2023 utökades de fria resorna till att omfatta även statlig busstrafik. Jämfört med januari och februari 2022 har andelen passagerare för landets statliga järnvägar (Renfe) ökat med 35.9 procent. Passagerare på landets regionala tåg (Media Distancia) ökade med 87.3 procent under samma tidsperiod.