Fossila bränslen

En stor del av människans utsläpp av koldioxid kommer från förbränningen av fossila bränslen. Farligast för klimatet är brunkol*. Men även vanlig olja och fossilgas bidrar stort till klimatförändringen. Därför är det bråttom att bryta världsekonomins beroende av olja, kol och gas.

Olja, kol, naturgas och torv innehåller enormt mycket lagrad energi. Energin kommer från resterna av växter och djur som levde för miljoner år sedan. Alla fossila bränslen består av kolväten och släpper ut koldioxid när de förbränns.

Olja är den dominerande energikällan i världen. Hälften av oljan förbränns i bilmotorer. När nu den lättillgängliga oljan är på väg att minska söker oljebolagen desperat efter ny. Det har gjort att många bolag börjat utvinna olja som är betydligt dyrare och svårare att få upp, som till exempel oljesand och olja som finns på stora djup under havsbottnen och i svårarbetade och känsliga områden som Arktis. Denna typ av olja brukar kallas okonventionell olja. 

Kol är det mest koldioxidintensiva av alla energislag. Det finns två sorters kol, brunkol och stenkol, där brunkol är det värsta av de två. Idag står koleldning för 25 procent av världens energianvändning. 

Från utvinning till förbränning förorenar kol i varje led. Brytningen förorenar floder och vattendrag. Eldningen leder till utsläpp av bland annat koldioxid, kvicksilver och små partiklar som förstör människors hälsa.

Svenska statens energibolag, Vattenfall, är det europeiska energibolag som under det senaste decenniet har köpt på sig flest kolkraftverk. 

Fossilgas kallas även naturgas och är en blandning av olika gaser som finns i jorden, i huvudsak metangas. Gasen används framför allt som bränsle i kraftverk och värmeverk. Fossilgas släpper ut ungefär hälften så mycket växthusgaser som olja* men är ändå inte en tillräckligt bra ersättning till olja i längden, eftersom utsläppen från energiproduktionen fortfarande är för höga. 

Torv bildas när växter i mossar och kärr på grund av syrebrist endast delvis bryts ner istället för att förmultna. Torv förbränns ofta tillsammans med kol eller biobränsle och står för en mycket liten del av världens energianvändning. 

Stoppa förbränningen av fossila bränslen!
Det finns idag tillräckligt med kända reserver av fossila bränslen för att äventyra jordens klimat många gånger om. Därför kan vi inte, som vissa tror, vänta på att reserverna tar slut, innan vi ställer om till ett nytt och modernt energisamhälle. Priset om vi väntar är allt för högt, både för miljön, för människor och för den globala ekonomin. Detta är en omställning som ändå måste göras förr eller senare. Låt oss göra det medan vi fortfarande kan undvika de svåraste klimateffekterna!

Läs mer om hur vi ställer om från en fossilberoende ekonomi

* per enhet energiproduktion

De senaste uppdateringarna

 

Illegalt avverkade träd i Papua Nya Guinea

Bild | 28 februari, 2006 på 8:04

Illegalt avverkade träd i Papua Nya Guinea.

"Lermän" framför traditionella danser för

Bild | 28 februari, 2006 på 0:00

"Lermän" framför traditionella danser för att välkomna ankomsten av Rainbow Warrior i hamnen i Port Moresby, Papua Nya Guinea.

Kvarvarande skogslandskap i Sydostasien.

Bild | 28 februari, 2006 på 0:00

Kvarvarande skogslandskap i Sydostasien.

Kathleen McCaughey från Greenpeace utanför

Bild | 27 februari, 2006 på 14:02

Kathleen McCaughey från Greenpeace utanför Swedish Meats som har börjat tillåta genmodifierat djurfoder. Högt uppe på husfasaden hängdes en banderoll med orden "GMO-SCANDAL" - en omtolkning av Scans logotyp.

Klättrare på Swedish Meats fasad i Stockholm

Bild | 27 februari, 2006 på 10:14

Klättrare på Swedish Meats fasad i Stockholm.

Aktivister levererar två ton icke genmodifierat

Bild | 27 februari, 2006 på 0:00

Aktivister levererar två ton icke genmodifierat djurfoder i present till Swedish Meats. Swedish Meats har börjat tillåta genmodifierat djurfoder. De välkända Scanprodukterna kan alltså vara resultat av genmodifiering, utan att detta märks ut.

Därför måste Swedish Meats ändra sin GMO-policy

Artikel | 27 februari, 2006 på 0:00

Swedish Meats, ägare av varumärket SCAN, ändrade vid årsskiftet sin GMO-policy. Tidigare var Swedish Meats linje att genmodifierat foder (GM-foder) inte fick användas av Swedish Meats leverantörer. Men från årsskiftet är det alltså tillåtet.

Ekologiskt odlande spanska bönder bränner

Bild | 26 februari, 2006 på 1:00

Ekologiskt odlande spanska bönder bränner sin skörd av majs, eftersom den kontaminerats av den GMO-majs som odlas i området.

Stillahavsbastardsköldpaddornas honor kommer

Bild | 24 februari, 2006 på 0:00

Stillahavsbastardsköldpaddornas honor kommer vanligtvis iland sent på kvällen eller tidigt på morgonen för att lägga 100-150 ägg ovanför högvattenlinjen. De täcker sedan över äggen med sand och återvänder till havet. Äggen kläcks 7-8 veckor senare.

Wildlife of the Paradise forests

Bildgalleri | 21 februari, 2006

3111 - 3120 av 3463 resultat.