”Jorden är platt, kärnkraft är säker och kolkraft är grön – Vattenfall”. Så stod det på våra banderoller då vi protesterade vid Vattenfalls årsstämma i april. Protesten gällde framförallt Vattenfalls investeringar i uppgraderingar av den svenska kärnkraften som görs på bekostnad av investeringar i förnyelsebar energi och den vilseledande marknadsföringen om ”koldioxidfria kolkraftverk” som Vattenfall gillar att basunera ut.

Och genom ekots nyheter idag blir det tydligt att allt egentligen är ännu värre. För när SKI säger att Forsmarks ledning inte ens förstår att de inte förstår tillräckligt mycket – då förstår man varför de hela tiden påstår att det inte finns något problem. Vi har nu bett SKI om ett möte för att diskutera stängningen av Forsmark.

SKI:s kritik bör nog också ses i relation till det finska kärnkraftsbygget i Olkiluoto 3, som är överöst av dålig säkerhetskultur och kvalitetsbrister - också där påstår ledningen att det inte finns några problem.

Allvarliga tecken på ledningarnas bristande kontakt med verkligheten?

- Martina