Therese JacobsonUnder gårdagen var det tjockt med havsprat i Almedalen. Den splitter nya Havs - och vattenmyndigheten presenterades med massor av löften om en ljusare framtid för haven omgärdade av ivrigt leende nyanställda. Kul att det finns entusiasm i havsfrågorna!  Hoppas bara att de inte behöver för lång tid på sig för att komma igång, inte minst med tanke på alla stora viktiga fiskeavtal som måste förhandlas. Det faktum att vi har väldigt kort tid på oss att skydda stora områden värdefull natur i havet innebär att vi inte kan vänta mer.

Skyddade marina områden är ett annat ämne det också handlat mycket om idag. Det framgår med all önskvärd tydlighet att vi i Sverige, trots politikernas stora ord om prioriteringen av havet, ligger väldigt långt efter om vi ska uppfylla våra internationella löften om att skydda 10 procent av våra vatten till år 2020. Sverige har arbetat hårt i internationella sammanhang för att 15 procent av världens hav ska skyddas i reservat till 2020, och därför borde det vara alldeles självklart att det även ska vara målet för våra egna vatten.

Idag är andelen skyddade havsområden i Sverige endast fem procent, en siffra som är mycket mindre än till exempel Danmark som har 20 procent. Tyskland och Holland har båda har pekat ut runt 30 procent som reservat.  Även de länderna har mycket kvar att göra vad gäller skyddsåtgärder mot framförallt destruktivt fiske, men att hitta och avsätta värdefull havsmiljö är ett viktigt första steg.

När jag ställde frågan till de Allianspartier som var representerade på seminarierna (Moderaterna, Centern och Folkpartiet) verkade det inte ens finnas planer på rejäla satsningar på skyddade havsområden i framtiden. Det är en stor besvikelse att det är ett så gigantiskt glapp mellan vad Sverige säger och vad Sverige gör när det gäller åtgärder för att skydda all den värdefulla natur vi har i havet.
Se där - något konkret som den nya Havs- och vattenmyndigheten kan använda sina krafter och resurser till!

Annars handlar mycket här om den ökande skeppstrafiken, framförallt frakt av olja, på Östersjön. Vid varje tidpunkt trafikerar cirka 2000 fartyg på Östersjön. Med tanke på de smala passager de måste passera och hur känsligt vårt redan stressade hav är, är det minst sagt oroande. Det är mycket viktigt att man får ett fungerande system för hur de här fartygen håller sig borta från Östersjöns mest skyddsvärda områden. Det innebär att områdena måste kartläggas, något vi tjatat om länge. Den satsningen ser vi verkligen fram emot. 

/Therese