Engelska myndigheter föreslår nu att den ökända Magnox-upparbetningsanläggningen i Sellafield INTE ska stänga år 2012 som planerat. Istället ska den förbli i drift till 2016 'eller längre'. England har lovat att minska de radioaktiva utsläppen till Nordsjön och stängningen av Magnox-anläggningen var ett av de viktigaste stegen för denna minskning. Stängningen av anläggningen är också just det som alla nordiska länder och Island har krävt i åratal för att minska de radioaktiva föroreningarna längs ländernas kuster.

Nu kanske England bryter sitt löfte. Och Sverige som nyligen har skickat eget kärnavfall dit, kan inte med trovärdighet protestera mot det. Vårt förslag: ta tillbaka det svenska kärnbränslet som skickades dit för en dryg månad sedan och kräv sedan att de radioaktiva utsläppen genast upphör.

- Martina

Kärnkraftsanläggning i Sellafield