De problem med skyddet av våra hav som Greenpeace i Sverige har uppmärksammat under lång tid finns även i vårt grannland Danmark. Precis som i Sverige är inte de marina skyddsområden som finns tillräckligt många och framförallt så har de inte det skydd de behöver annat än på pappret. Det är ju helt vansinnigt att när fisket pekas ut som ett av de stora problemen i havsmiljön(se helcoms rapport "Ecosystem Health of the Baltic Sea") , och även i de bevarandeplaner som finns för Natura 2000-områden, så kan det inte ens stoppas i de skyddsområden som är allra känsligast.

Politikerna gömmer sig bakom ursäkter om krånglig EU-byråkrati när verkligheten är att de inte ens har försökt använda sig av varken de svenska eller europeiska regler som finns för att se till att vår havsmiljö inte förstörs. Skyddet tillåts falla mellan stolarna och varken Landsbygdsministern Eskil Erlandsson eller den minister som är fullt ut ansvarig för skyddet av vår miljö, miljöminister Andreas Carlgren vill överhuvudtaget ta i frågan. Därför fortsätter förstörelsen av våra hav år efter år efter år.

Det är nog nu, problemen och lösningarna har vi sagt om och om igen och nu måste det till en förändring. Danmarks miljöminister får idag ta emot flera tusen namnunderskrifter med människor och organisationer som har tröttnat på den slappa och nonchalanta behandlingen av havsmiljön och står bakom Greenpeace krav på ett verkligt skydd av haven.

Här i Sverige måste regeringen sluta prata och istället börja göra jobbet. Ge länsstyrelserna och Naturvårdsverket pengar och prioritet så att de kan göra sitt jobb att hitta och skydda viktiga havsområden. Men regeringen måste också se till att marina skyddsområden ska vara just skyddade mot allt som riskerar att förstöra det, inklusive skadligt fiske. Och det innebär att miljöminister Andreas Carlgren måste ge sig in i den europeiska fiskeripolitiken och stå upp för havets miljö.