Av Ludvig ombord på Arctic Sunrise

Titthål
© Greenpeace/Tillman

Vid fyratiden i går natt var vi tvungna att överge vår kurs och vända om skeppet eftersom vi var på väg rakt in i ett oväder som inte ens den saltaste kapten kunde tycka det var rimligt att befinna sig i. De flesta tycks dock ha fått på sig sjöbenen vid det här laget och trots en hårdare sjögång som förstört både porslin, hyllor och en dörr verkar alla mycket mindre påverkade av vågorna än igår.

Nu ligger vi för ankare lite närmare land och är omringande av en mindre flotta med fraktfartyg och oljetankers som likt oss inte kan göra annat än att vänta ut vågorna. Ett utmärkt läge för mig att ge en mer detaljerad bakgrund till varför vi befinner oss här ute.

Jag bad Hanne som är vår marinbiolog och torskexpert ombord att förklara hur det står till med torsken i Nordsjön egentligen. Hanne svarade såhär:

- För inte så länge sedan fanns det rikliga mängder torsk i Nordsjön, men nu är bestånden farligt nära en kollaps. Bestånden är klart under sina biologiska gränser och EU:s egna vetenskapliga rådgivare har sedan 2003 rekommenderat en total nollkvot för att åtminstone ge torskbestånden en chans att återhämta sig.

- Tyvärr är de Europeiska ministrarnas starkaste sida inte att lyssna till forskarnas vetenskapliga rekommendationer så de fortsätter bara att dela ut kvoter. De har vetat i flera år vart det var på väg med torskbestånden i Nordsjön men har ändå inte gjort någonting för att förhindra det. Det förfärliga skick bestånden befinner sig i idag är en direkt konsekvens av deras såkallade ”förvaltning”.

- Och industrin är precis lika odugliga som politikerna, de är precis lika medvetna om situationen men fortsätter ändå att köpa fisk från kraftigt hotade bestånd och ohållbara fiskeriverksamheter - fisk som de sedan säljer över hela Europa. Det som händer torsken just nu är inte bara ett problem för Nordsjön utan ett symtom på den breda krisen i världens hav och den totala viljelösheten från politikerna att börja förvalta havet på ett rimligt sätt.

- Det som behövs är inte bara en lite mindre Europeisk fiskeflotta, vi behöver börja återskapa hela ekosystem för att kunna få tillbaka livskraftiga fiskbestånd och en sund havsmiljö. Och vår enda chans att lyckas med detta är att skapa ordentliga marina reservat.

- Ludvig