Martina Krüger
Martina Krüger
Jobbar för att rädda klimatet och avveckla kärnkraften.

Bakgrund: Född i Tyskland. Civilingenjör i miljövetenskap och miljöekonomi vid Tekniska universitetet i Berlin. Har bott i USA, Australien, England och Nederländerna. Flyttade till Sverige i början av 2003.

Jag började min "karriär" som miljöaktivist i tonåren när jag var med och demonstrerade mot ett slutförvar för utbränt kärnbränsle i min hemtrakt. Lokala politiker och invånare blev lovade stora summor pengar och framförallt jobb i ett område som hade och fortfarande har hög arbetslöshet. Idag, 25 år senare, är frågan om slutförvar av använt kärnbränsle fortfarande inte löst, varken i Tyskland eller i resten av världen.

Striden om atomtoaletten, som vi kallade slutförvaret, fick en avgörande betydelse för mitt val att studera miljövetenskap och miljöekonomi i Berlin. Efter sex och ett halvt års studier blev jag civilingenjör. Sedan började jag arbeta i ett konsultföretag med bland annat miljökonsekvensbeskrivning och riskanalys. Det var mycket intressant men samtidigt var det frustrerande att lämna över sina kunskaper till någon annan som sedan beslutade sig för att agera eller inte. Så när Greenpeace 1991 frågade om jag ville jobba för dem kände jag att det var min chans att vara med och strida för det jag visste var rätt.

I tio år jobbade jag på huvudkontoret i Amsterdam och följde de internationella klimatförhandlingarna noggrant. De stora oljebolagen ansträngde sig hårt för att stoppa internationella överenskommelser om minskning av utsläppen av växthusgaser. Deras argument var att det inte var bevisat att klimatet påverkades av människans förbränning av fossilt bränsle.

Redan då, i början på 90-talet, försökte kärnkraftslobbyn profilera sig som ett miljövänligare alternativ till fossila energikällor - som om alla problem med kärnkraften vägde mindre i ljuset av klimathotet. Då som nu är den bisarraste kombinationen människor som är skeptiska till att människan orsakar klimatförändringar men samtidigt förespråkar kärnkraften som den enda lösningen.

Inom Greenpeace har vi alltid varit måna om att vara konstruktiva och balanserade. Samtidigt som vi uppmärksammat klimathotet har vi alltid föreslagit lösningar på problemen. I början fokuserade vi lite mer på att göra människor medvetna om att problemen fanns. Jag har bland annat deltagit i expeditioner till både Antarktis och Arktis för att dokumentera de redan pågående klimatförändringarna och deras effekt.

Nu satsar vi främst på att kommunicera de lösningar som finns. Det positiva budskapet är nämligen att det inte är för sent, vi kan ställa om till förnyelsebar energi och energieffektiv teknik och på så sätt bromsa klimatförändringarna.

Nästa steg i vår kampanj blir att använda oss av konsumenternas makt för att påverka företag och makthavare. Det blir spännande.

- Martina Krüger

Se Martinas Krügers inlägg >>

Läs mer om klimatkampanjen >>