Idag, den 20 augusti, är det Earth Overshoot Day 2013.

Dagen markerar den tidpunkt då mänskligheten förbrukat kvoten av naturresurser som jorden klarar av att producera under ett år. Det innebär att från och med idag kommer vi förbruka mer naturresurser än jorden hinner fylla på under resterande del av året, och mer koldioxid kommer ackumuleras i atmosfären.

Att vi förbrukar naturresurser snabbare än de förnyas kan liknas vid att ha utgifter som kontinuerligt överskrider inkomsterna. Klimatförändring - när växthusgaser släpps ut snabbare och i större omfattning än de kan tas upp av skogar och hav - är det tydligaste tecknet på detta. Men krympande skogar, artförluster, kollaps av fiskebestånden, dyrare handelsvaror och social oro är också symptom på att den miljömässiga och ekonomiska kris vi upplever faktiskt är en annalkande katastrof.

Vi behöver prata om detta på ett mycket mer uppriktigt sätt. När vi diskuterar tillväxt och ekonomi måste vi synliggöra den intima kopplingen till naturresurser och miljöproblem. Natur och miljö är inte bara förnissa när vi bygger våra samhällen. Det är motorn.

Vi har alla en möjlighet och en skyldighet att se över konsekvenserna av våra personliga val. Men till syvende och sist handlar det om ett politiskt ansvar. Det är politiken som kan skapa lagar och ramverk som reglerar vår inverkan på naturen.

Den viktigaste fråga vi bör utkräva svar från våra politiker idag är: Hur bygger vi samhällen där vi lever i välstånd utan att det sker på bekostnad av miljö och klimat?