Just nu pågår en intensiv kampanj för att rädda Ojnareskogen på Gotland. Skogen hotas av avverkning, eftersom Nordkalk vill bryta kalk i området. Miljörörelsen jobbar hårt för att försöka förhindra avverkningen av den mycket skyddsvärda skogen. Det är bråttom, eftersom avverkningen redan påbörjats för att skapa så kallade korridorer fram till skogen.

Ojnareskogen ligger precis bredvid två stycken Natura-2000 områden och har lika höga naturvärden som dem, men eftersom Nordkalk vill påbörja industriell verksamhet i området bestämde sig Sverige för att inte klassa området som ett Natura-2000 område. Naturvårdsverket och miljöorganisationer har överklagat beslutet till högsta domstolen. Eftersom processen kan komma att ta tid är det nu viktigt att EU sätter mer press på Sverige att stoppa avverkningen.  

Ett internationellt upprop riktat mot EU-kommissionären Janez Potočnik har nu initierats av Avaaz – skriv under för att rädda skogen du också!

Läs mer: 

Föreningen bevara Ojnareskogen 

Gilla Ojnareskogen på Facebook