Sveriges fulaste kalhygge är utsett!

För att protestera mot dagens ohållbara skogsbruk har Greenpeace anordnat tävlingen ”Sveriges fulaste kalhygge” med hjälp av allmänheten. Nu är tävlingen avgjord och vi har en vinnare.

En klassisk skylt som brukar finnas vid vandringsleder syns framför ett kalhygge som gränsar till en sjö. På skylten står det "Naturen och du".

Varför har vi anordnat tävlingen?

Svensk skog mår allt annat än bra. Det beror på att Sverige avverkar skog i rask takt med ohållbara metoder.

Sedan 50-talet har 60 procent av skogen kalavverkats, som är den absolut vanligaste avverkningsmetoden. Det innebär att Sverige täcks av gigantiska kalhyggen i allt större utsträckning och att många av våra gammelskogar ersätts med planterade, monokulturella skogar.

Vi håller på att gå miste om vår vackra och levande natur till förmån för ödsliga plantage och stora, fula kalhyggen. Men kalhyggen är inte bara fula, de hotar den biologiska mångfalden, samiska rättigheter, klimatet och privatpersoners tillgång till ett aktivt friluftsliv.

Skogsbruket går helt emot forskningen

FN:s klimatpanel IPCC är tydliga med att skydd av våra ekosystem är avgörande för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål – och miljömålet Levande skogar inte är i närheten av att nås. Samtidigt är endast sex procent av produktiv skog formellt skyddad i dag. Det innebär att det är bråttom att nå de internationella överenskommelser som Sverige har skrivit under, som säger att 30 procent av värdefull natur på land och hav måste skyddas till 2030.

Trots vetenskapens tydliga budskap fortsätter regeringen att springa skogsindustrins intressen på bekostnad av allt och alla andra. Till varje pris ska dagens skogsbruk skyddas från miljölagar och internationella överenskommelser – det visar inte minst regeringens nya skogsutredning vars huvudsakliga fokus är hur uttaget av skogsråvara ska kunna öka. Med andra ord är det en utredning som ska underlätta för ännu mer naturförstörelse och ännu fler kalhyggen, när vi i själva verket behöver förbjuda kalhyggesbruket.

Till råga på allt sprider regeringen skogsindustrins grönmålning. Det påstås till exempel att dagens skogsbruk är hållbart och att ett aktivt skogsbruk (läs kalhyggesbruk) är bra för klimatet, när all forskning tyder på motsatsen.

Så har tävlingen gått till

I cirka fem veckors tid uppmanades alla som tröttnat på dagens ohållbara skogsbruk att skicka in foton på kalhyggen i sin närhet. Närmare 80 bidrag skickades in. En av Greenpeace utsedd jury gick sedan igenom bidragen och utsåg fem slutkandidater.

Allmänheten har sedan fått rösta på sitt favoritbidrag. Omröstningen har skett digitalt på Greenpeaces hemsida, men även fysiskt på Rosendal Garden Party samt på ett vernissage i Gamla stan i Stockholm där finalisterna har visats upp. Svenska folket har alltså haft den avgörande rösten när Sveriges fulaste kalhygge har utsetts.

En röst i tävlingen har även inneburit ett deltagande i Greenpeaces protest mot kalhuggning av våra svenska skogar. Totalt deltog 3 147 personer i omröstningen.

Tävlingens jury

Juryn har bestått av:

Och vinnaren är…

En klassisk skylt som brukar finnas vid vandringsleder syns framför ett kalhygge som gränsar till en sjö. På skylten står det "Naturen och du".

Kalhygge ”C”, Värmland

Foto: Daniela Roth

Med 27 procent av rösterna är det här kalhygget i Sunne kommun officiellt utsett till Sveriges fulaste. Marken ägs av kommunen, som bestämde sig för att avverka skogen i närheten av hembygdsgården – trots den tidigare uppmaningen till förbipasserande att ”stanna upp och utforska miljön”.

Hitta hit med Google maps

SPRID ORDET

Med Årets tydliga bild visar vi företag att vilseledande inte är acceptabelt. Ju fler som röstar, desto starkare budskap.

Dela rösten med din vänkrets så att ännu fler samlas i kampen mot kalhyggen!