I veckan avslöjades på tysk TV att ännu en supertrålare gjort sig skyldig till ett omfattande fuskfiske. Besättningen på fiskefartyget Jan Maria ska ha uppgraderat sin fångst i stor skala under 2012, genom att kasta tillbaka små fiskar för att göra plats för mer attraktiva större och dyrare fiskar. Uppgradering, att dumpa fångst för att öka vinsten, är förbjudet sedan 2009 inom EU. Beviset hittas i två loggböcker, kaptens inofficiella och den officiella fångstloggboken som myndigheterna tagit del av. Det finns vittnen som bekräftar att det är så här det har gått till.

Min kollega på Greenpeace i Tyskland, Thilo Maack, fick se den officiella loggboken och kunde konstatera att enligt den fångades inte en enda bifångst, vilket är mycket märkligt eftersom den normalt är runt 10 procent när man fiskar efter sill, som det här fartyget gjorde. Den officiella loggboken var mycket riktigt manipulerad. Vid en jämförelse mellan de två loggböckerna, vid ett enskilt tillfälle, skiljer det så mycket som 1600 ton sill. Sill som död kastats över bord istället för att tas i land. Den inofficiella loggboken och andra interna dokument har lämnats över till den tyska tillsynsmyndigheten av en sjöman som arbetade ombord på Jan Maria. Myndigheten tar anklagelserna och bevisen på stort allvar men rederiet Parlevliet en van der Plas förnekar allt.

Extra anmärkningsvärt är att Jan Maria:s sillfiske på öppet hav för flera år sedan certifierades som hållbart av Marine Stewardship Council, MSC. Om anklagelserna stämmer finns det all anledning att för MSC att dra tillbaka sin märkning omedelbart, eftersom denna typ av fiske inte har något som helst med hållbarhet att göra.

Jan Maria har redan hunnit lämna sin hemmahamn i Nederländerna och satt kurs mot nya fiskevatten. Det är en skandal i sig, fartyget borde vara fastkedjat vid kajen tills utredningen är klar.

Greenpeace activists in an inflatable intercept the world’s second largest factory fishing trawler, the FV Margiris

Det är inte första gången ett fartyg tillhörandes rederiet Parlevliet en van der Plas anklagas för svartfiske. I december förra året arresterades supertrålaren Maartje Theodora i franska vatten och fick betala 595 000 Euro i böter för att 1 585 ton illegal fisk hittades ombord. Det är de största böterna som någonsin utfärdats för illegalt fiske i EU. I september lyckades Greenpeace tillsammans med andra miljöorganisationer, fiskare och politiker i Australien göra en lagändring så att supertrålaren Margiris, som fiskat på överfiskade vatten i bl.a Mauretanien, inte kunde fiska där.

Även i Sverige förekommer fusk med fisket. I december granskade vi räkfisket i Sverige. Årligen dumpas illegalt över 500 ton svenskfångad räka i havet av yrkesfiskare för att de ska öka sina vinster.

Det grundläggande problemet är att det finns för många och för stora fiskefartyg i världen. Supertrålare som Margiris och Jan Maria är bara toppen av isberget. Vi måst börja med att få bort de mest destruktiva fiskefartygen och resten av flottan måste välja de minst skadliga fiskemetoderna.

I allt detta elände är det uppiggande att höra att torskfiskare i Skåne går ut och tar sitt ansvar genom att kräva lägre kvoter på torsk, eftersom de anser att bestånden inte alls är så stora som forskarna uppskattat. Genom att fler fiskare tar sitt ansvar för havens ekosystem kan vi återfå ett hållbart fiske.