© Pierre Gleizes / Greenpeace

Aktivister från vårt fartyg Arctic Sunrise stoppade idag supertrålaren Maartje Theadoras från att fiska i havet utanför Mauretanien i Västafrika. Det 140 meter långa tyskägda fiskefartyget är ett tydligt exempel på hur EU och andra industrialiserade länder är i full färd med att fiska ut fattiga länders fiskevatten.

Aktionen är en del i vårt arbete för att få EU att minska överkapaciteten i fiskeflottan. Det är nämligen de alltför många och stora fartygen som är grundorsaken överfisket i våra hav. Färre och mindre fartyg skulle minska trycket på havsmiljön, fiskbestånden och dessutom göra fiskenäringen mindre beroende av bidrag från oss skattebetalare för att kunna bedriva sin verksamhet.

Fisket utanför fattiga länder som Mauretanien är också ett direkt resultat av att EUs fiskeflotta redan tömt våra europeiska fiskevatten. När fisken är slut här tvingas de söka sig längre bort för att kunna fånga fisk. Skillnaden är att utanför Västafrika förstör supertrålare som Maartje Theadora förutsättningarna för de hundratusentals västafrikaner som lever på småskaligt fiske. När fisken försvinner blir fattigdomen värre och de tvingas ta allt större risker för att kunna leva på det de fångar.

För att minska problemet med överfisket uppmanar vi EUs medlemsländer att lagstifta om bindande mål för hur fiskeflottan ska minska. Idag kan EUs fiskefartyg fånga två till tre gånger mer fisk än vad bestånden tål!

Toalettpapper med ett budskap: "Wipe off overcapacity"

Det arbetet sker både ute på havet och i maktens korridorer. Tidigare i veckan uppvaktade vi till exempel EUs fiskeridirektörer när de träffades för att diskutera reformen av EUs fiskeripolitik i Köpenhamn. Inte ens på toaletten kom de undan vårt budskap.

Problemet med de enorma fabriksfartygen som Maartje Theadora har vi också granskat i en färsk rapport som vi använder för att informera EUs politiker om problemet.
Läs mer

Vi vet HUR och VARFÖR överfisket sker: dags att agera EU!