Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

BASFs GMO-avfall: Över 70 liter kvarbliven potatis samlades in på en timme

Artikel - 28 maj, 2011
I fredags samlade vi in över 70 liter kvarbliven potatis från ett enda av de fält där BASF/Plant Science Sweden AB för första gången kommersiellt planterade sin genmanipulerade potatis Amflora förra året.

© Greenpeace/ Christian Åslund

När vi först var och tittade på fältet på torsdagskvällen var det inte harvat och potatisarna låg i dagen, men strax innan vi skulle börja rensa ut potatisarna harvades fältet av lantbruksföretaget som kontrakterats av kemiföretaget BASF.

Trots harvningen var det inga problem att snabbt få ihop stora mängder potatis som blivit kvar efter fjolårets skörd. Däremot var alla färska spår och spillning efter de många vilda djur som rört sig på fältet borta och de potatisar som bar spår av djur som ätit av dem var svårare att identifiera. Innan fältet rensats helt från all synlig kvarlämnad potatis dök nästa arbetsmaskin upp och började så korn på fältet där GMO-potatisen växte förra året.

De stora mängderna potatis som ligger kvar gör behovet av grundliga studier av Amflorans effekter på däggdjur och fåglar tydligt. Trots att grödan nu är godkänd har inga miljökonsekvensbeskrivningar genomförts, större djur än småkryp nämns inte ens i underlagen för godkännandet. Det borde därför vara enkelt för Sverige att göra som flera stora jordbruksnationer i EU redan gjort, tillämpa försiktighetsprincipen och förbjuda Amfloran och andra GMO-grödor.

De forskningsstudier som trots allt genomförts fokuserar nästan uteslutande på hur olika insekter, svampar och organismer påverkar GMO-potatisen, inte hur Amfloran påverkar miljön och djuren som ska leva sida vid sida med grödan!

Kontroversen runt GMO-potatisen handlar också om risken för att antibiotikaresistens sprider sig till bakterier. Den antibiotikaresistenta markörgen som BASF/Plant Science Swedens Amflora-potatis innehåller är huvudorsaken till att Directoratet for naturforvaltning, det norska naturvårdsverket, för två veckor sedan gick ut och krävde att Norge förbjuder GMO-grödan.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson vill göra Sverige till Europas nya matland. Regeringen säger själv att primärproduktionen – odlingen av matgrödor, ­ helst lokalt och ekologiskt – är själva basen för matlandet.

Att fortsätta sprida genmodifierade grödor på till exempel Norrbottens exceptionellt rena jordar är att stympa varumärket Matlandet Sverige innan det ens fått styrfart. Norrlands företagare hoppas nu att ministerns vision kan leda till fler och lönsammare affärer. De affärerna kommer att utebli om kemiföretag som BASF tillåts blanda upp den norrländska mandelpotatisen med GMO-potatis avsedd för industrin. Ja, BASF:s potatis går inte ens att äta!

GMO har ingen plats i Matlandet Sverige. Då går det inte att lämna hundratals kilo genmodifierad potatis på fälten efter varje skörd. Potatis som är dåligt riskbedömd, både ur hälso- och miljöhänseende. Det borde vara självklart.

Men Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren behöver tydligen påminnas – mejla dem här.

Norska naturvårdsverkets kräver förbud