Greenpeace struktur

Sida - 10 december, 2010
Greenpeace består 41 regionala Greenpeace-kontor världen över, som koordineras av Greenpeace International i Amsterdam.

Varje kontor leds av en styrelse, som utser en representant till den internationella styrelsen. Dessa styrelsemedlemmar träffas en gång om året för att enas om organisationens långsiktiga strategieroch har även som uppgift att utse en internationell generalsekreterare som leder det dagliga arbetet. För närvarande heter vår internationella generalsekreterare Kumi Naidoo.

Globalt stöds Greenpeace av cirka 3 miljoner privatpersoner, som varje år bidrar med omkring 1 miljard kronor till organisationens arbete.

Greenpeace Norden

Greenpeace Norden upprättades 1999 genom en sammanslutning av de nationella Greenpeace-kontoren i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Kontoren gick samman för att öka slagkraften och effektiviteten genom ett bättre nordiskt samarbete.

Greenpeace Norden stöds av drygt 150 000 privatpersoner. På vårt huvudkontor i Stockholm och de nationella kontoren i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors arbetar sammanlagt ca 100 anställda. Dessutom arbetar många frivilligt för Greenpeace med allt ifrån kontorsarbete till aktioner.

Alla privatpersoner kan bli gåvogivare hos Greenpeace och ge ekonomiskt stöd men för att kunna bli röstande medlem måste man väljas in av årsmötet. Det finns 20 röstande medlemmar som träffas årligen för att ta beslut i frågor som rör årsredovisningen samt att välja styrelse och nya röstande medlemmar. Föreningens röstande medlemmar skall väljas så att hälften av dem är personal på något av övrigaGreenpeace-kontor och att hälften av dem inte är anställda av något Greenpeace kontor alls. En jämn könsfördelning eftersträvas.

Medlemmarna och styrelsen väljs på en period av tre år. Fram till årsmötet i april 2015 sitter följande sex personer i styrelsen: Kirsten Sander (DK, ordförande), Agneta Rythen Martin (SE), Mats Knapp (SE), Simo Kyllönen (FI), Dag Kühle-Gotovac (NO) och Kathleen McCaughey (SE/CA). Du kan hitta mer information om styrelsen i vår årsrapport 

Här hittar du vårt senaste årsmötesprotokoll.

I valberedningen sitter: Matthias Schickhofer (AT, röstande medlem), Robert K. Schmidt (DK, röstande medlem), Duane Raymond (CA/UK/AU, röstande medlem), Mats Knapp (SE, styrelsemedlem) och Kirsten Sander (DK, styrelseordförande). Valberedningen kan kontaktas genom generalsekreterarens assistent: susannah.ling[a]greenpeace.org.

Mellan årsmötena är styrelsen ansvarig för Greenpeace verksamhet. Styrelsen får inte något arvode utan arbetar på frivillig basis. Den viktigaste uppgiften som styrelsen har är att tillsätta och om nödvändigt avsätta generalsekreteraren, som ansvarar för organisationens fortlöpande aktiviteter enligt de riktlinjer som styrelsen ger. För närvarande heter Greenpeace Nordens generalsekreterare Mads Flarup Christensen. Du kan läsa mer om vårt styrande i våra stadgar.  

Greenpeace är alltså inte en gräsrotsrörelse i traditionell nordisk betydelse. Vår organisationsform, som i stort ser likadan ut i alla kontor runt om i världen, har sitt ursprung i föreningstraditionen i den engelskspråkiga kulturkrets ur vilken Greenpeace uppstod.

Detta sätt att organisera arbetet gör det lätt för oss att snabbt och obyråkratiskt kunna fatta viktiga beslut. Liksom andra insamlingsorganisationer i Norden är Greenpeace helt öppen med sin bokföring och kontrollas av en auktoriserad revisor varje år.

Mer om hur Greenpeace International fungerar hittar du på vår internationella webbsajt (engelska).

Ämnen