Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Ytterligare förseningar av reaktorbygget i Olkiluoto

Pressmeddelande - 10 augusti, 2007
Kärnkraftskonsortiet TVO meddelade i dag att reaktorbygget i Olkiluoto försenas ytterligare. Detta betyder att bygget fortfarande brottas med kroniska kvalitets- och säkerhetsproblem. Reaktorns konstruktion har i många avseenden inte uppfyllt de krav som ställts av den finska lagstiftningen, även om TVO påstått motsatsen inför den finska allmänheten. Inte minst eftersom det handlar om prototypen till världens största reaktor, är det av säkerhetsskäl ytterst viktigt att man uppfyller kvalitetskriterierna.

Kärnkraftsbygget i Olkiluoto.

- Det är oroväckande att reaktorns konstruktörer i det här läget anmäler att en av anledningarna varför bygget är så pass försenat är problem med att få reaktorbyggnaden tillräckligt kraftig för att motstå en flygplanskollision, kommenterar Martina Krüger från Greenpeace.

- När man beviljade byggnadstillståndet påstods det att reaktorn var helt färdigkonstruerad och att den var tillräckligt robust för att motstå en flygplanskrasch – även om man på många håll misstänkte att detta skulle bli mycket komplicerat. Dessa myndighetskrav har konstruktörerna känt till sedan år 2001, tillägger Martina Krüger.

Greenpeace kräver att TVO och STUK omedelbart publicerar en komplett lista av reaktorbyggets alla kvalitets- och säkerhetsproblem. Reaktorn har hittills haft ca 1500 kända kvalitetsavvikelser, och man har varit tvungen att reparera eller nytillverka en stor del av komponenterna som är centrala för säkerheten. Reaktorbygget är nu ungefär två år försenat.

- Både den Finska och Svenska allmänheten har rätt att informeras om saker som berör deras säkerhet. Den nya finska reaktorn säljs fortfarande som ett framgångsrikt exempel här i Sverige, men att gömma säkerhetsproblem kan inte vara en del av ett kärnkraftsbygge. Just detta tycks dock ha blivit en del av kärnkraftsindustrins normala agerande i deras försök att få kärnkraften att framstå som en säker och billig energikälla, avslutar Martina Krüger.

Ämnen