Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Skogen vid Snöberget räddad

Pressmeddelande - 30 mars, 2005
Länsstyrelsen har beslutat att skydda skogen vid Snöberget i Luleå kommun. Greenpeaceaktivister vaktade området under sju veckor vintern 2003/2004 sedan de upptäckt att SCA planerade att avverka delar av den biologiskt värdefulla skogen.

- Det är otroligt glädjande att hela Snöberget nu skyddas, säger Patrik Eriksson skogstalesperson på Greenpeace. Om vi inte agerat hade skogen avverkats. Exemplet Snöberget visar att man inte kan lita på att skogsägarna själva bevarar skogar med höga naturvärden. Tyvärr riskerar fortfarande många biologiskt värdefulla skogar att avverkas.

Delar av Snöberget skyddades 1998, men brist på pengar gjorde att flera biologiskt värdefulla områden hamnade utanför naturreservatet. Detta trots att flera inventeringar visade på behovet av ett större reservat. På uppdrag av Greenpeace genomfördes också en inventering 2003 som visade att flera skyddsvärda delområden lämnats utanför det gamla reservatet.

I november 2003, när det stod klart att skogsbolaget SCA ville avverka delar av skogen vid Snöberget, upprättade Greenpeace en bas i det hotade området. Greenpeace bjöd in Länsstyrelsen och uppmanade myndigheten att skydda skogsområdet. Efter att Länsstyrelsen beslutat att gå vidare och göra kompletterande inventeringar under sommaren 2004 backade SCA och lovade att inte genomföra några avverkningar förrän inventeringarna var slutförda. I ett brev till Greenpeace skriver Länsstyrelsen nu att delar av skogen vid Snöberget har mycket höga naturvärden, därför kommer nu ytterligare 202 hektar skog vid Snöberget att bli naturreservat.

Enligt det liggande delmålet inom miljökvalitetsmålet "Levande skogar" ska mindre än hälften av skogarna med höga naturvärden få lagstadgat skydd fram till 2010. Resterande biologiskt värdefulla skogar hoppas regeringen att skogsägarna själva skall undanta från avverkning. Just nu förs diskussioner mellan regeringen och samarbetspartierna miljö- och vänsterpartiet om skogsskyddet.

- För att alla skogar med höga naturvärden skall bevaras måste regeringen och samarbetspartierna höja skogsskyddet i vårens miljömålsproposition. Utan ökat skogskydd kommer värdefulla skogar som Snöberget att fortsätta avverkas, säger Patrik Eriksson.

Taggar