Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Uttjänta elektroniska prylar förgiftar miljö och människor i Kina och Indien

Pressmeddelande - 17 augusti, 2005
Uttjänta datorer, mobiltelefoner och monitorer, så kallat elavfall, förorenar jordmånen och vattendragen samt utgör en hälsorisk i Kina och Indien. Det visar en ny rapport som Greenpeace publicerar i dag. Rapporten ”Recycling of electronic wastes in China and India – workplace and environmental contamination” analyserar återvinningen av elektroniskt avfall och de utsläpp som orsakas av återvinningsstationerna i Kina och Indien. Nokia, Sony Ericsson och Samsung förband sig tidigare i år att avlägsna farliga kemikalier som PVC och bromerade flamskyddsmedel från framställningen av sina produkter. LG Electronics lovade följa sina konkurrenters exempel denna sommar.

En arbetare på en återvinningsstation för elektroniska komponenter i Delhi. Greenpeace släpper en rapport om de farliga kemikalier som återfinns i hanteringen av el-avfall i Kina och Indien.

- Dessa företag har en 55 procents marknadsandel av den globala försäljningen av mobiltelefoner. Nokia, Sony Ericsson, Samsung och LG Electronics är viktiga föredömen för andra företag i branschen. Deras policy bevisar också att det finns alternativ till bruket av giftiga kemikalier, säger Mikael Sjövall på Greenpeace i Helsingfors.

På Greenpeaces svarta lista påträffas företagen Dell, IBM/Lenovo, HP, Siemens, Acer, Toshiba, Panasonic, Fujitsu-Siemens och Apple som inte har gjort motsvarande utfästelser.

- Kina och Indien behöver snabba åtgärder för att utveckla sophanteringen. Som det nu är utsätts miljön och arbetstagarna på återvinningsstationerna för giftiga kemikalier och tungmetaller. Vår rapport bekräftar det vi har påstått tidigare. Tillverkarna av elektroniska produkter måste avlägsna dessa skadliga ämnen och ta sitt ansvar för återvinningen, konstaterar doktor Kevin Bridge på Greenpeace som svarar för undersökningen.

Rapporten offentliggörs endast några dagar efter att EU:s direktiv om hanteringen av elektroniskt avfall (European Directive on Waste from Electrical and Electronics Equipment) trädde ikraft den 13 augusti i år. Direktivet förpliktar företagen att bära ansvaret för insamlingen och återvinningen av sina uttjänta elektroniska produkter. Direktivet har inte verkställts i alla EU-länder ännu. Trots att EU har förbjudit exporten av farligt avfall till u-länder finns det belägg för att elektroniskt avfall från Europa dumpas illegalt till Asien. Merparten av de elektroniska soporna som dumpas i Asien härstammar dock från USA.

De blyhalter som har påträffats i dammprover som tagits i kinesiska återvinningsstationer är hundratals gånger högre än motsvarande prover i kinesiska hushåll. Stickproven från de indiska återvinningsstationerna innehöll 5-20 gånger mer bly än motsvarande prover från hushåll och övriga arbetsplatser. Nedsmutsningen av miljön koncentrerades inte endast till återvinningsstationerna. De prover som togs från de anställdas hem innehöll mer tungmetaller än motsvarande prover från närliggande hus som inte hade någon koppling till återvinningen av elektroniskt avfall.

Ämnen