Kräv att svenska Essity slutar bidra till att förstöra de sista riktiga skogarna.

Mejla och kräv att Essity som bland annat gör Edet och Tork skärper sig och slutar bidra till att förstöra ekologiskt värdefulla skogar. Vi har redan överlämnat närmare en kvarts miljon underskrifter till Essity, som alla krävt att företaget slutar handla med leverantörer som avverkar ekologiskt värdefull skog i det norra skogsbältet. Men Essity visar än så länge inga tecken på förändring. Vi vet att du gärna vill göra mer än att skicka ett mejl, därför vill vi också gärna fortsätta att hålla kontakten med dig om fler saker du kan göra: Essity ska känna att vi inte tänker ge upp förrän de agerar för att skydda det norra skogsbältet!

Tork, Lotus och Edet är några av märkena här i Sverige som tillverkas av Essity, men globalt har de MÅNGA fler produkter.

Vi behöver alla snyta näsan ibland, men inte med skogar som verkligen borde lämnas ifred!

Du kan läsa mer om kedjan från skogsförstörelse till papper HÄR.

Hej Magnus Groth,

Som VD för Essity kan du stoppa inköpet av skogsråvara från ekologiskt värdefull skog i det norra skogsbältet.

Ni är världens näst största tillverkare av toalettpapper, hushållspapper och näsdukar - därför är det väldigt viktigt att ni tar ert ansvar!

Det norra skogsbältet som sträcker sig från Rysslands stillahavskust, över Norden, Kanada och Alaska utgör hem för urfolk och en rad hotade djurarter. Essity borde inte bidra till att värdefulla skogsområden avverkas för sedan att spolas ner i toaletten. Det måste upphöra NU!

Jag vill att ni lyssnar till miljörörelsens krav och avslutar kontraktet med leverantörer som avverkar skyddsvärda skogar längs hela det norra skogsbältet.

I Sverige betyder det att era leverantörer måste sluta avverka ekologisk värdefull skog i värdetrakter. Det betyder också att ni måste lyssna på samernas krav att sluta plantera contortatall i Sápmi.

På det sättet kan era kunder över hela världen vara säkra på att Edet, Tempo, Lotus och era andra varumärken inte bidrar till förstörelsen av det norra skogsbältet eller kränkningar av samernas rättigheter.

Med vänliga hälsningar

Skicka DET HÄR mejlet till Magnus Groth, chef för Essity