Be förlagen värna yttrandefriheten och våra skogar!

Skogarna är planetens lungor. De är också viktiga för urfolks traditioner och en mängd djur- och växtarters överlevnad.

Greenpeace har arbetat i årtionden för att skogsbolagen ska anta hållbarare policyer, och många har lyssnat på oss. Men ett bolag i Kananda, Resolute, vägrar att ändra sina destruktiva metoder. Istället försöker de tysta Greenpeace genom att stämma oss på mångmiljonbelopp.

Men vi tänker inte sluta arbeta för våra skogar! Därför uppmanar vi förlagsbranschen att hjälpa till. Utgivarnas verksamhet grundar sig helt och hållet på att vi har yttrandefrihet. Förlagen, till exempel Pingvin Random House, Harper Collins, Simon & Schuster och Hachette, köper också papper från Resolute.

Var med och uppmuntra förlagsbranschen att ge Resolute klara besked.

Läs mer här.

* De entiteter som stäms i Georgia i USA är Greenpeace International, Greenpeace, Inc. och Greenpeace Fund, Inc. Greenpeace Kanada stäms i Ontario.

"Tack för att ni som förlag värnar yttrandefriheten i vårt samhälle.

Ert arbete för fri spridning av idéer är ovärderligt. Men det finns hot mot yttrandefriheten – och världens skogar - och vi hoppas att ni kommer att agera.

Resolute Forest Products levererar det papper som fyller sidorna i många av era böcker. Företaget har aktivt agerat mot yttrandefriheten genom att lämna in två stämningsansökningar på sammanlagt mer än 300 miljoner kanadensiska dollar i ett försök att tysta sina motståndare. Rättegångarna riktar sig mot organisationer som Greenpeace och Stand.earth samt personer som har arbetat för hållbart skogsbruk.

Vi ber er stå upp för yttrandefriheten och skogarna, och lev upp till er miljöpolicy. Uppmana Resolute att sluta attackera yttrandefriheten och istället arbeta för hållbara lösningar för skogen."

Skriv under ETT MEDDELANDE till förlagen Pingvin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster och Hachette, och be dem att värna yttrandefriheten och våra skogar.