Havsförsurning

Av all koldioxid som människan släpper ut tas cirka en fjärdedel upp av haven. Där omvandlas koldioxiden till kolsyra, som successivt gör haven surare.

Mer information om videonHavsförsurning

Av all koldioxid som människan släpper ut tas ungefär en fjärdedel upp av haven. Där omvandlas koldioxiden till kolsyra, som successivt gör haven surare. Eftersom det går snabbare i kallt vatten drabbas Arktis först och hårdast. Ett surare hav påverkar alla djur med hårda skal, som koraller, musslor och kräftdjur. Uppbyggnaden av skalen försvåras och i riktigt allvarliga fall kan skalet till och med lösas upp. Några av dessa skalbyggare är plankton, basen för många näringskedjor. Minskar eller försvinner dessa djur hotas hela ekosystem.

Det kemiska kretsloppet i haven är långsamt. Även om utsläppen av koldioxid upphörde idag skulle det ta tusentals år för haven att forsla bort all kolsyra. Därför måste vi ställa om energisystemen till 100 procent förnybar energi så snabbt det bara går. På så sätt får vi bukt med de tre största hoten mot Arktis på en gång, havsförsurningen, oljeborrningen och klimatförändringarna.

För att minska havsförsurningen måste utsläppen av koldioxid minska dramatiskt. Att borra efter nya fossila bränslen, när vi inte ens kan förbränna all den olja vi redan idag hittat, är vansinne. Men det är precis vad oljebolaget Shell tänker göra. Skriv till dem och protestera mot bolagets planer på att bidra ytterligare till havsförsurningen i Arktis!