Fabrikstrålare i Berings hav.

 

Industrifiske

 När havsisen i Arktis smälter undan på grund av klimatförändringar blottas havsområden som tidigare skyddats av isen. Plötsligt blir det möjligt att fiska i bestånd som hittills varit skyddade från storskaligt industriellt fiske.

Det här är en värld vi vet lite om. Men vad vi vet är att fisken är en mycket viktig del av det arktiska ekosystemet. Fisken äts av människor, sälar och fåglar som är helt beroende av att det finns starka och stora fiskbestånd. Utan fisken fungerar inte näringskedjan.

Idag är det omöjligt att fiska med industriella metoder utan att skada sårbara ekosystemen. Eftersom bottentrålarna använder redskap som släpas längs med havsbottnen skulle de skada känsliga livsmiljöer som kallvattenskoraller och svampfält.

Globalt har det industriella fisket redan lett till att 85 procent av världens fiskbestånd är maximalt utnyttjade, överexploaterade eller kollapsade. Om det industriella fisket tillåts gå längre norrut, in i de tidigare skyddade arktiska områdena, kommer både fiskbestånden, havsbottnarna och alla de djur som är beroende av fisken att drabbas hårt.