#SpoluProKlima

Žijeme v klimatické krizi. Podle poslední hodnotící správy IPCC jsme spalováním fosilních paliv v porovnání s rokem 1850 zvýšili průměrnou globální teplotu o více než 1,1 °C.

Abychom zabránili nejdrsnějším dopadům, potřebujeme rychle a efektivně snížit emise skleníkových plynů. Každá desetina stupně je důležitá.

Klíčové oblasti, na kterých pracujeme!

Students and workers as part of Fridays for Future Scotland (FFF Scotland) gather in Glasgow for the Global Climate Strike, calling for an international Green New Deal and climate justice for all.

Zelená dohoda pro Evropu

Klíčovým evropským dokumentem pro řešení klimatické krize je Zelená dohoda. Je to vize a plán, jak snížit emise Evropské unie do roku 2030 o 55 % a jak dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Evropská unie má prostředky i možnosti pro to, aby byla klimatickým leadrem a svými politikami motivovala k ochraně klimatu. Proto musí být ambiciózní a využit naplno svůj potenciál.

Velkolom Bílina

Konec uhlí

Spalování uhlí je klíčový příspěvek ČR k růstu emisí skleníkových plynů. Konec uhlí znamená především transformaci české energetiky. Vládní plán konce uhlí je stanoven na rok 2033.

I přesto firma ČEZ, která je většinově vlastněná státem, místo investic do rozvoje energie ze slunce a větru investuje čas a prostředky do prodlužování těžby na dole Bílina. V současné době ČEZ usiluje o prodloužení těžby dva roky po konci uhlí v ČR – tedy do roku 2035, což je nepřijatelné!

Fields of grain stand with wind turbines behind. The Maranchon Wind Farm is the largest in Europe with 104 generators, and is operated by Iberdrola, the largest wind energy company in the world.

Prosazujeme řešení

Klimatická (i energetická) krize má jasné řešení – tým nejzásadnějším je změna produkce energie, tedy rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Čeští politici v roce 2023 pracují na revizi několika strategických energeticko-klimatických dokumentů státu, které mají potenciál zásadně přispět ke snižování emisí ČR a rozvoji levných, decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie. Prosazujeme, aby strategické dokumenty byly dostatečně ambiciózní a odrážely krizovou situaci, ve které se nacházíme.

ČEZ - Český ekologický zločin

Odhalujeme #Greenwashing

Greenwashing je marketingová strategie, která spočívá v tom, že společnosti prezentují své produkty, služby nebo aktivity jako ekologicky šetrné, přestože ve skutečnosti mají negativní dopad na životní prostředí.

Naše analýza odhalila, že dvanáct předních evropských fosilních korporací, nadále klame veřejnost ohledně své ochoty snižovat svůj vliv na klimatické změny.

Co je třeba v roce 2023 udělat pro ochranu klimatu:

1) Potřebujeme urychlit úspory energie

Nejmenší emise skleníkových plynů má taková energie, kterou nemusíme vyrobit. Úspory energie sníží náklady nám všem, klesnou náklady veřejné správy, jsou řešením energetické chudoby a pomohou nám se v energetické efektivitě přiblížit dalším evropským státům.

2) Masivní rozvoj zdrojů energie ze slunce a větru

Potřebujeme změnit náš přístup a cíle rozvoje energie z obnovitelných zdrojů stanovit podle toho, co je možné, nikoli z toho, kolik musíme splnit. To znamená pracovat na dosažení dostatečně ambiciózního národního cíle pro OZE v rozmezí 31-40 % pokrytí koncové spotřeby (elektřiny, tepla, chladu a v dopravě) v roce 2030 a 35 % pro samotnou elektřinu.

Je nutné pokračovat v odstraňování administrativních bariér a vyčlenění go-to zón pro velké projekty.

3) Ukončení těžby a spalování uhlí nejpozději do roku 2033

Využívání uhlí tvoří zásadní příspěvek k emisím skleníkových plynů. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala vytvářet podmínky proto, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033. Chceme, aby se tento závazek promítl do vládních strategických dokumentů a závazných usnesení vlády, tak aby například nebylo možné těžit uhlí na dole Bílina po roce 2033.

4) Spravedlnost procesu energetické transformace

Je klíčové, aby se do transformace zapojily všechny skupiny obyvatel ve všech regionech. Ze snižování energetické náročnosti a rozvoje levné energie musí mít prospěch všichni, zejména nízkopříjmové domácnosti. A jak ukázal útok Ruska na Ukrajinu, i pro řešení klimatické krize je klíčová spolupráce. Potřebujeme se přestat soustředit na národní energetickou bezpečnost a místo toho se zaměřit na soběstačnost a bezpečnost na evropské úrovni. To znamená zejména posilování propojenosti evropských zemí.

5) Posílení přeshraničních propojení, kapacity přenosové a distribuční soustavy

Klimatickou krizi nevyřeší žádný stát sám, a jak ukázal útok Ruska na Ukrajinu, i pro řešení klimatické krize je klíčová spolupráce. Potřebujeme se přestat soustředit na národní energetickou bezpečnost a místo toho se zaměřit na soběstačnost a bezpečnost na evropské úrovni. To znamená zejména posilování propojenosti evropských zemí.

6) Otevření energetického trhu novým hráčům

Náš energetický systém je třeba připravit na 21. století. Na nové inovace a modely výroby energie, které nespoléhají na velké zdroje z fosilních paliv, jako známe doposud. Jde především o rozvoj komunitní energetiky, posilování a rozvoj konceptů akumulace energie a její agregace, zvýšení flexibility a otevření trhu s podpůrnými službami v energetice a také digitalizaci.

Projection for Climate Emergency at EU Commission in Brussels. © Eric De Mildt / Greenpeace

Klimatická změna – krize, které jsme již dnes svědky.

Klima se měnilo, mění a měnit bude. Co se ale děje nyní? Je to poprvé v historii planety, kdy člověk mění klima na globální úrovni a z dlouhodobého hlediska ohrožuje život vlastní i životy ostatních druhů na planetě. A na rozdíl od předchozích změn, tato změna je bezprecedentně rychlá.

Doporučení vládě a podrobnější zpracování energetické politiky ČR