Stop dyrefabrikkerne

I årevis har forskere advaret om, at industrilandbrugets dyrefabrikker med tusinder af dyr på meget lidt plads, er den perfekte rugekasse for nye virusser.

Bakterier og virusser som eksempelvis coronavirus har optimale betingelser for at udvikle sig og mutere her. Sygdomme, som kan overføres fra mennesker til dyr og tilbage igen i nye muterede former, der, hvis de kommer ud af kontrol, kan spredes vidt omkring og i værste fald føre til den næste pandemi.

Danmark er et af de lande, hvor vi har flest landbrugsdyr i forhold til størrelsen på vores land. Utroligt mange dyr er presset sammen på meget lidt plads. Der bliver for eksempel produceret 32 millioner svin om året – og det gør os til det land i verden med flest svin per indbygger.

Industrielt opdræt af dyr – med tusinder af store dyrefabrikker over hele landet – gør os sårbare over for nye pandemier. Politikerne i Danmark og EU må erkende, at vi ikke kan risikere vores sundhed, vores samfundsøkonomi og vores miljø, og de bør lave en plan for en omstilling af landbruget til mindre produktion af kød og mælk, og til en produktionsform der er i balance med sine omgivelser.

Kræv at regeringen:

1) Tager initiativ til at undgå fremtidige pandemier ved at prioritere folkesundhed højere end hensynet til landbrugsindustrien.
2) Lægger al eksisterende viden om sundhedsrisici ved vores industrielle landbrug frem.
3) Laver en plan for omlægning af dansk landbrug – væk fra dyrefabrikker og i retningen af et landbrug til gavn for sundhed, klima, miljø og dyrevelfærd.