København, 14. maj 2021 – Greenpeace bringer i dag en annonce i form af et foto af et dødt svin stikkende ud af en ødelagt skraldespand, efter at Danske Svineproducenter har krævet billedet fjernet og destrueret.

Greenpeace nægter at imødekomme kravet og har i stedet via en crowdfunding-kampagne indsamlet penge til at bringe fotoet i dag som helsides-annonce i Jyllands-Posten samt 14 regionale aviser.

“Billedet af det døde slagtesvin er ikke rart at se på, men det er et stærkt symbol på en af svineindustriens mange bagsider, som selvfølgelig skal kunne tåle at komme frem i lyset og indgå i debatten om fremtidens landbrug. Det er naturligvis helt uacceptabelt, at svineproducenterne forsøger at mørklægge et fuldt lovligt foto, blot fordi det ikke passer ind i det skønmaleri, som landbruget forsøger at skjule deres storforurenende industri bagved,” siger Sune Scheller, kampagne- og programchef hos Greenpeace.

Med 33 millioner svin i årligt output holder Danmark i dag rekorden som verdens største producent af kød per indbygger, hvilket presser naturen, vandmiljøet, dyrevelfærden, klimaet og naboer til de store svinefabrikker. Den animalske produktion står for hele 28 procent af Danmarks drivhusgasudslip, og det vil, ifølge Greenpeace, være nødvendigt at reducere antallet af dyr markant for at nå målet om en 70 procents reduktion af drivhusgasudslippet i 2030.

I øjeblikket forhandler partierne på Christiansborg en ny landbrugsaftale, der blandt andet skal sætte nye mål for landbrugets udledninger af drivhusgasser.

“Dansk landbrug belaster klimaet voldsomt og er en af de sektorer, der har haft rigtig svært ved at levere reduktioner i udledningen af drivhusgasser over de seneste årtier, men det ændrer ikke på, at landbruget må tage deres del af ansvaret. Det vil kræve en markant reduktion i den absurd store kødproduktion. Sjovt nok synes Danske Svineproducenter ikke, at det er en god idé, og det tager vi hjertens gerne en debat om, men de ufine metoder og juridiske trusler kan de godt pakke væk,” siger Sune Scheller.

Regeringen har indtil videre fredet kødproduktionen med et argument om, at den globale efterspørgsel efter kød stiger – og vil stige i fremtiden. Men den globale produktion faldt i 2019, stagnerede i 2020 – og ifølge en analyse fra Boston Consulting Group vil kødforbruget i Europa og USA toppe i 2025.

Hvis Danmark for alvor satser på plantebaseret mad og alternativer til kød og mælk og får skabt en andel af dette globale marked på to-tre procent, kan det forventes at skabe mellem 18-27.000 nye jobs i forarbejdningen og fremstillingen af plantebaserede fødevarer. 

Greenpeace opfordrer i et indspil til regeringen til, at Danmark gradvist halverer antallet af køer og svin frem til 2030 som en hovedvej til at nå 70-procentsmålet.

Hver time dør i snit omkring 1.200 pattegrise i den danske svineproduktion, hvilket bliver til 28.000 i døgnet – knap hver fjerde af pattegrisenes liv går tabt. Hovedårsagen er, at søerne i fremavlingen er presset til at føde 20 pattegrise i snit per kuld, selv om soen kun har 14 patter, og mange derfor fødes små og skravlede med ringe odds for at overleve. 

Baggrund om fotoet og reaktion fra Greenpeace på krav fra svineproducenterne

Fotoet er taget fuldt lovligt af fotografen Selene Magnolia i 2018 som en del af en europæisk serie, der portrætterer livet som nabo til husdyrproduktioner. Siden har fotoet været bragt i andre sammenhænge og har indgået i kampagnemateriale fra Greenpeace.

I marts 2021 fik Greenpeace en henvendelse fra Danske Svineproducenter, der krævede billede fjernet og destrueret. Hvis ikke kravet blev efterkommet, ville Danske Svineproducenter overveje “at søge juridisk bistand”. Greenpeace har i april i et svar til Danske Svineproducenter gjort opmærksom på, at at fotoet er lovligt erhvervet, og har samtidig kategorisk afvist kravet. Danske Svineproducenter fortsætter dog sine beskyldninger om, at billedet er taget ulovligt.

Over 300 personer har doneret penge til dagens annoncer.

Kontakt

Sune Scheller, kampagne- og programchef, Greenpeace. Mobil: 2714 4257

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 2629 4938