Med tre kayaktivister og tre svømmere lagde vi os i vejen for et omlastning af olie mellem to tankskibe 31. marts 2022. Her i front er den norske aktivist Amanda.
Med tre kayaktivister og tre svømmere lagde vi os i vejen for et omlastning af olie mellem to tankskibe 31. marts 2022. Her i front er den norske aktivist Amanda.
© Kristian Buus / Greenpeace

Siden Putin for over tre måneder siden beordrede tropper ind i Ukraine, har vi flere gange gennemført aktioner mod olietankere, der var på vej til Europa med russisk olie. Og du har været med til at kræve, at EU indførte et fuldt og øjeblikkeligt importforbud af russisk olie. Alene i Danmark har vi i alt syv gange forsøgt at blokere tankskibe på vej gennem dansk farvand med russisk olie.

Sent mandag aften så vi endelig et af resultaterne af det pres, som du har været med til at skabe, da EU vedtog en delvis embargo mod russisk olie. Ved udgangen af året bliver det forbudt at importere russisk olie, der kommer ind i EU med tankskibe.


EU’s embargo er dog ikke hverken fuld eller øjeblikkelig, som vi krævede under aktionerne. Et importforbud mod olie, der kommer ind i EU gennem rørledninger har længere og mere usikre udsigter, fordi Ungarns præsident Viktor Orban modsatte sig så hårdt, at rørledningerne ikke blev omfattet denne gang. Men flere lande, der får russisk olie gennem rørledninger, som for eksempel Tyskland og Polen, har allerede lovet at udfase importen. Derfor vil omkring 90% af importen stoppe, og vi fjerner dermed en væsentlig del af Europas største økonomiske bidrag til Putins krigskiste, nemlig EU’s import af russisk olie. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Et af de spørgsmål, vi tit får, når vi er ude og kræve stop for russisk olieimport, er: Hvad skal vi så gøre? Der mener vi, det er hamrende vigtigt, at de europæiske lande ikke bare erstatter den russiske olie med olie fra andre tvivlsomme kilder. Hvis forbuddet skal have maksimal effekt, så skal vi øjeblikkeligt skære ned på vores olieforbrug. 

Vi har lavet en ny analyse, der viser, at med fem kortsigtede tiltage i transportsektoren kan EU på få måneder komme af med 28 procent af sin import af russisk olie. Olie til en samlet værdi af omkring 150 milliarder kroner. Disse tiltag vil betyde ændringer i den måde, vi transporterer os på, som forbud mod korte flyruter, lavere hastighed på motorvejene og billigere offentlig transport.

Vi ved også, at reklamer for fossile produkter som f.eks. biler og flyrejser er med til at øge salget af disse olieforbrugende og klimaskadelige produkter, hvilket går stik imod vores ønske om at begrænse olieforbruget. Det er derfor vigtigt, at vi i EU forbyder reklamer for fossile og klimaskadelige produkter – nøjagtigt som vi allerede har gjort med cigaretter. Du kan være med til at tvinge EU-kommisionen til at behandle forslaget ved at skrive under på vores europæiske borgerforslag her.