FN’s 28. klimatopmøde er over os. COP28 ses som det vigtigste af sin slags siden klimatopmødet i Paris i 2015. Repræsentanter fra knap 200 lande samles i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater – og Greenpeace vil også være der. 

COP 27 i Egypten © Marie Jacquemin / Greenpeace

Årets klimatopmøde – 30. november til 12. december – falder i slutningen af det, der p.t. ser ud til at blive det varmeste år, der nogensinde er målt. Der er helt tydeligt meget, der skal gøres, og tiden er knap. COP28 må og skal derfor være stedet, hvor vi bliver enige om at udfase brugen af fossile brændsler og stoppe alle NYE boringer efter olie, kul og gas. 

Mens konsekvenserne af klimaforandringerne aldrig har været tydeligere, har løsningerne heller aldrig været billigere eller ligget mere lige for. Hvis verdens ledere har modet og viljen, er det fortsat muligt at nå målene fra Parisaftalen og holde den langsigtede globale temperaturstigning på 1,5 grader. 

Læs også: Din guide til FN’s klimatopmøde COP28 i Dubai 

Hvad kæmper Greenpeace for på COP28? 

Hvis COP28 skal blive en succes, kræver det tre ting:

1) For at Parisaftalens temperaturgrænse kan holdes inden for rækkevidde, skal topmødets sluttekst forpligte regeringerne til en retfærdig og hurtig udfasning af alle fossile brændstoffer, samt et øjeblikkeligt stop for alle boringer efter NY olie, kul og gas. Alle skal handle, men det største ansvar ligger hos de største udledere med de rigeste og historisk mest forurenende lande i front.

2) Det Globale Stocktake – som er den første store evaluering af, hvor langt verdens lande er fra målene i Paris-aftalen – skal blive enige om en konklusion, som kickstarter ændringer på tværs af alle områder for at begrænse temperaturstigningen til 1,5ºC, og som imødekommer de voksende klimaforandringer. (Dette møde ledes af den danske minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen, sammen med den sydafrikanske miljøminister, Barbara Creecy.)

© Marie Jacquemin / Greenpeace

3) Der skal oprettes en troværdig finansieringspakke, der indeholder en ny fond for tab- og skader, og som bringer os tættere på at få fossilindustrien og andre store forurenere til at betale for de ødelæggelser og skader, de har forårsaget. Finansiering er en hjørnesten i det globale samarbejde om klimaforandringer, så de samfund, der allerede er berørt af klimaforandringer, kan få hjælp. 

Ved i den endelige tekst at bekræfte princippet om at ‘forureneren betaler’, skal regeringerne på COP28 vise, at de tager klimahandling alvorligt. Fossilindustriens rekordoverskud sidste år bør gøre opgaven lettere – de store olie- og gasselskaber har i den grad råd til at betale!

© Jilson Tiu / Greenpeace

Sammen kan vi få det til at ske

Selvom tempoet for fremskridt på disse klimatopmøder kan være frustrerende langsommeligt, er det samtidig verdens største forum for den politiske klimahandling, vi så desperat har brug for. Der findes ingen andre måder. Hvis vi skal opnå klima-retfærdighed skal COP28 ende med en aftale, der indeholder en retfærdig udfasning af alle fossile brændsler. 

For at opnå succes kræver det, at den globale klimabevægelse samlet presser regeringer og andre vitale aktører til at levere de vigtige klimaløsninger i forhandlingerne. 

Sammen kan vi vinde de vigtige kampe, og vi er fast besluttet på at skubbe de fossile brændstoffer ud – både her ved COP28 og fremover.

Klimaforandringer forårsager brande
Stop klimakrisen

Ny klimarapport afslører, klimakrisen rammer os hurtigere og hårdere, end hidtil troet. Læs mere om hvad der skal til for at bremse klimaforandringer.

Vær med