Landbruget forurener havet med kvælstof, der skaber iltsvind og tager livet af planter og fisk. Greenpeace overrækker prøver af den døde havbund til miljøministeren og fødevareministeren. Vi har kun fire år til at vende årtiers svigt og leve op til EU’s krav om et sundt havmiljø.

Jacob Pedersen, Greenpeace-frivillig og fritidsdykker, overleverer sammen med Kristine Clement, kampagnleder, prøver af den døde havbund i Det Sydfynske Øhav, for at få både miljøministeren og fødevareministeret til at komme havmiljøet til undsætning. © Poul Bonke Justesen/Greenpeace

Socialdemokratiets Magnus Heunicke har knapt forladt kampen med coronakrisen i sin tidligere ministerstol, før han nu skal igang med at knuse en anden eksistentiel krise som ny miljøminister: Naturkrisen i Danmark.

Greenpeace har netop besøgt både Miljøministeriet og Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Med os havde vi en gave direkte fra Danmarks døde havbund, der vidner om, at havmiljøets nødtilstand kræver akut handling fra årets begyndelse. 

Magnus Heunicke kan nu pryde kontoret med en prøve af død havbund, som Greenpeace hentede med op til overfladen fra sidste efterårs ekspeditioner. Her dokumenterede vi den omfattende iltsvindskrise og havmiljøets kritiske tilstand i Det Sydfynske Øhav og Isefjorden – med video, fotos og bundprøver.

Miljøministerets kontorchef for vandmiljø tog imod prøven på vegne af Heunicke til daglig påmindelse om, at Danmarks natur og havmiljø har akut brug for en redningsplan. Hos Fødevareministeriet havde man desværre ikke mulighed for at tage imod vores hilsen fra havbunden – men budskabet har vi sørget for kom frem.

19.500 støtter Greenpeace’ krav om at stoppe landbrugets forurening

Den engang så smukke natur under vand er ved at blive ødelagt af især landbrugets voldsomme kvælstofforurening fra land. Derfor får Jacob Jensen også en hilsen fra den døde havbund, for det er landbruget, der især ødelægger havnaturen.

Jacob Pedersen, fritidsdykker og frivillig i Greenpeace, var med til at hente bundprøverne op fra Det Sydfynske Øhav. Han er troppet op foran de to ministerier sammen med Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, skov og natur for at overlevere bundprøverne på vegne af de mange tusinde menensker, der kræver en omstilling af dansk landbrug for at give havets natur mulighed for at leve igen.

Jacob Pedersen er taget fra Fyn til de to ministerier i håb om, at han kan få en levende havbund at se på sine dykkerture i Det Sydfynske Øhav. 

“Det var decideret uhyggeligt at se, hvordan havbunden i det engang så smukke og levende område ved Sydfyn mange steder var helt livløst. Man behøver ikke være elsker af naturen eller fisker for at begræde, at vi hverken så ålegræs, bunddyr eller småfisk på havbunden, men derimod kom op med prøver af mudder, der minder om chokoladebudding, der har set bedre dage. Jeg håber, at Magnus Heunicke får sat handling bag sine ord, så vores børn faktisk kan få muligheden for at opleve en natur, der igen lever,” siger Jacob Pedersen.

Se videoen fra Greenpeace-ekspeditionen i Det Sydfynske Øhav:

I Det Sydfynske Øhav dokumenterede Greenpeace store områder af død havbund, der var blottet for fisk og planteliv, og dækket af det uhyggelige fænomen “liglagen” – et ildelugtende hvidt lag af svovlbakterier.

“Vores natur under vand er i dyb krise, fordi den ene regering efter den anden ikke har sat ind overfor landbrugets massive kvælstofforurening. Danmark er milevidt fra at leve op til sine EU-forpligtelser om at sikre et sundt havmiljø. For at komme naturen til undsætning kræves et fundamentalt opgør med Danmarks alt for store produktion af landbrugsdyr. Det bør have højeste prioritet for den nye regering,” siger Kristine Clement.

Kun fem ud 109 kystområder er i god tilstand

I dag er den sørgelige kendsgerning, at kun fem ud 109 kystområder er i god tilstand, selvom Danmark er forpligtet til at sikre et godt vandmiljø senest i år 2027 af EU’s såkaldte Vandrammedirektiv. Alligevel er kvælstofforureningen blevet værre de seneste år.

70 procent af kvælstofudledningerne kommer fra landbrugets gødning af marker, hvor langt hovedparten, hele 80 procent, bruges til at dyrke foder til landbrugsdyr.
Det er positivt at høre den nye miljøminister Magnus Heunickes ønske om at gøre natur- og biodiversitetskrisen til sin mærkesag, fordi som han sagde ved sin tiltrædelse vi ikke kan kan give en mere fattig natur, hvor arterne forsvinder, videre til vores børn.

Færre dyr, mere natur

Men når man læser regeringsgrundlaget, virker det desværre ikke til, at den nye regering har gjort sig klar på, hvad der skal til for at give en rigere havnatur videre til næste generation. Søger man på ordet “kvælstof” optræder det nul gange.

“Som ny minister med et friskt blik på området, må Magnus Heinicke vise modet til endelig at gå til problemets rod. Landbrugets kvælstofforurening kvæler livet i vores smukke kystområder. Vi opfordrer miljøministeren og fødevareministeren til at gå i tæt samarbejde for at sænke Danmarks enorme produktion af dyr, der har omdannet naturen på land til fodermarkeder uden fuglefløjt og vores kystområder til ørkenlandskaber med alt for få fisk,” siger Kristine Clement.

Liglagen, hvor en sølle søstjernet forsøger at holde fortet på den døde havbund. Dokumenteret med vores undervandskamera i Det Sydfynske Øhav. © Will Rose/Greenpeace

Som Biodiversitetsrådets Årsrapport fra slutningen af 2022 gjorde klart, er Danmarks biodiversitet og natur i en alarmerende ringe tilstand. Danmark er milevidt fra at nå samtlige internationale målsætninger for biodiversitet. 

Det gælder desværre også for havmiljøet, som er hårdt belastet af forurening med særligt kvælstof fra landbruget. Danmark har allerede fået udskudt sin oprindelige EU-deadline for at sikre god miljøtilstand i havet med 12 år, så vi nu har til 2027 til at nå i mål. Den nye danske regering har altså nu kun 4 år til at bringe Danmark i mål og skabe et sundt havmiljø i Danmark.

Du kan også være med til at redde naturen

Skriv under HER – og vær med til at bakke om disse krav for, at Magnus Heunicke og regeringen kommer naturen til undsætning:

1. Danmark skal leve op til EU’s Vandrammedirektiv

2. Mere natur og skov og udtagning af landbrugsjord fra dyrkning af foder

3. Markant færre landbrugsdyr

4. Mindre foder til dyr – og mere plantebaseret mad til mennesker

5. Turbo på omstillingen til økologisk dyrkning