Greenpeace stiller sammen med en række af Danmarks andre store grønne organisationer 3 klimakrav til det nye politiske flertal, vi får efter valget. På klimakrav.dk kan alle bede kandidater svare på, om de vil arbejde for kravene, hvis de bliver valgt ind.

Valget kommer efter endnu en tør og historisk hed sommer, hvor nyhedsstrømmen har været fuld af brændende skove, udtørrede floder, mennesker på flugt og oversvømmede byer, og hvor det er blevet helt tydeligt for alle, præcis hvor farlig vores afhængighed af fossile brændsler er og hvor sårbare det gør os, at vi endnu ikke har omstillet helt til grøn energi. 

Dem, vi giver magten ved valget, kommer til at have den i de mest afgørende år for kloden. I de år, hvor vi stadig kan nå at sikre os en fremtid med et stabilt klima og en natur i trivsel. I de år, hvor klimavidenskaben siger, at vores udledninger må og skal falde DRASTISK. 

Det er op til os at stemme for et nyt politisk flertal, der forstår, hvor travlt vi har. Der handler for klimaet og leverer de nødvendige reduktioner her og nu. Der tør tage et opgør med status quo og gennemføre en radikal omstilling af de sektorer i vores samfund, der stadig forurener og belaster klimaet alt, alt for meget.

Derfor skal vi stille krav til folketingskandidaterne. Og vi har brug for din hjælp til at få kandidaterne til at forpligte sig på den nødvendige handling. 

Klik ind på klimakrav.dk og stil krav direkte til din kandidat. Jo flere, der gør det, jo mere opmærksomhed får emnerne hos kandidaterne.

Her er tre emner, som vi mener de nye folketingspolitikere bør handle på straks efter valget

  1. ET LANDBRUG FOR FREMTIDEN
    Reducér landbrugets udledninger med mindst 35 procent frem mod 2025 i forhold til 1990 – blandt andet ved at omlægge den store dyreproduktion til planteproduktion og ved at udtage landbrugsjord og give plads til skov og natur.
  1. SÆT TRANSPORTEN PÅ ET GRØNNERE SPOR
    Lav en pause for de meste klimaskadelige byggerier af motorveje og indfør fuld udfasning af nye fossile biler frem mod 2025.
  1. INGEN PENGE TIL KUL, OLIE OG GAS
    Finanssektoren skal have bindende klimaplaner og stoppe lån til kul, olie, og gas senest i 2025.

Halvvejs i valgkampen: Mange kandidater har allerede svaret

Måske har den kandidat du overvejer at stemme på, allerede svaret på, om vedkommende vil arbejde for vores tre klimakrav efter et valg. Klimakrav.dk har været i luften under hele valgkampen, så gå selv ind og tjek din kandidat – eller få overblik over, hvilke partier, der har flest grønne kandidater.

Halvvejs i valgkampen – tirsdag den 18. oktober – ser fordelingen således ud:

Greenpeace stiller kravene sammen med Klimabevægelsen, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Rådet for Grøn Omstilling, Verdens Skove, Dansk Vegetarisk Forening og Mellemfolkeligt Samvirke.