Vildledende reklamer, der lover CO2-neutrale produkter eller andre ’klimakompensationer’, bør forbydes.

2015: Olieselskabet Shell annoncerer, at de opgiver deres planer for olieboring i Arktis efter hård modstand fra Greenpeace. © Kajsa Sjölander / Greenpeace

Shell tilbyder i dag sine kunder at betale 15-18 øre mere per liter benzin eller diesel, som de så lover at bruge på at plante træer, der ifølge virksomheden kompenserer for CO2-udledningen ved afbrændingen af olien. Dermed gør Shell forbrugerne i stand til at køre helt og aldeles CO2-neutralt på fossile brændsler, er logikken bag markedsføringsstuntet. Men den går ikke.

Shells kompensationsordninger kan aldrig udligne den skade, som CO2-udledningen ved deres produkt forvolder, har hollandske Reclame Code Commissie, netop konkluderet i en kendelse. Denne hollandske instans, som nok svarer til vores forbrugerombudsmand, har netop sat foden ned over for oliegiganten på en måde, der bør give genlyd i alle virksomheder, der gerne vil markedsføre klimaskadelige produkter som grønne.Læs også: Klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace: Derfor kan dommen mod Shell være et verdenshistorisk vendepunkt

Klimabedrag er normen

Shell kan nemlig ikke bevise, at virksomhedens ’CO2-neutrale benzin’, er CO2-neutralt, lyder kendelsen. Denne kendelse bør danne præcedens i resten af verden, da Shell langtfra er den eneste stor-udleder, der ynder at benytte sig af en af de hyppigst benyttede tricks for virksomheder, som lever af at sælge produkter, der er i kollisionskurs med en sikker og beboelig planet: At sælge et produkt som ’CO2-neutralt’, fordi virksomheden gennem mere eller mindre suspekte ’kompensationsordninger’ har plantet eller bevaret skov i det globale syd.

Markedet for ’CO2-neutrale’ produkter, som på ingen måde er CO2-neutrale, er eksploderet de seneste år, og Shells klimabedrag er nærmere normen end en enlig svale.

Derfor er denne hollandske afgørelse ekstremt vigtig: den kan – og bør – universaliseres. Det bør fra nu af være umuligt for stort set alle at kalde et produkt for CO2-neutralt, da stort set alle, der forsøger at sælge os noget ’CO2-neutralt’, vil opnå dette ved kompensation.

Men hvad er så problemet ved CO2-kompensation? Selve ideen om, at man kan ’kompensere’, er faktuelt forkert. Arla, Danish Crown, SAS og Shell kan for min skyld plante lige så meget skov, de overhovedet har lyst og råd til – både skovbevarelse- og plantning har vi naturligvis brug for, hvis vi skal bremse klimakrisen – men de skal holde op med at forsøge at bilde os ind, at denne skovrejsning har noget som helst med deres benzin, mælk, bacon eller flyrejser at gøre.

Endnu et søm i Shells ligkiste

Produkter udleder den mængde drivhusgasser, de gør, og den mængde skal vi arbejde seriøst på at reducere. Men en liter mælk eller en liter benzin bliver ikke mindre klimabelastende af, at der er plantet nogle træer i Brasilien eller Østafrika. Så kære industri: Plant, indtil der ikke er plads til flere træer, men stop med at kæde det sammen med jeres CO2-udledende produkt.

Denne hollandske afgørelse er endnu et søm i Shells ligkiste, efter at selskabet for nyligt blev dømt til at reducere alle sine udledninger med 45 procent inden 2030. Men det egentlig interessante i den hollandske afgørelse er substansen og ikke selskabet, der står for skud: Logikken om, at ’kompensation’ på den ene side, og CO2-udledning på den anden, er hinandens ligeværdige. Skovbevarelse- og skovrejsning er fint, men det kan aldrig ’neutralisere’, ’off-sette’ eller ’kompensere’ for klimabelastningen ved at afbrænde fossile brændsler.

Selskaber, der forsøger at sælge os ’CO2-neutrale’ produkter, forsøger ligeledes ofte at sælge os ’klimavenligt’ tøj, asfalt, ost – fortsæt selv listen af mulige produkter – der skulle være bedre end deres konkurrenters, fordi selskabet bag har købt sig til ’kompensation’. Dette er et næsten lige så stort bedrag, som man med det samme bør stoppe, hvis man gerne vil tages seriøst – og undgå fremtidige retssager, shitstorme, forbrugerboykotter, og hvad man ellers kan blive udsat for, hvis man ikke stopper sin greenwashing.

Fossile reklamer forurener det offentlige rum

Det er en logisk umulighed, at den blotte neutralisering af en negativ effekt kan betragtes som en positiv effekt. Selv på deres egne præmisser, hvis vi leger, at man faktisk kan ’neutralisere’ udledningerne, så bliver det ikke ’klimavenligt’ af den grund. Ligesom man heller ikke kan kalde sig generøs, blot fordi man betaler, hvad man skylder.

Fossile brændsler slår mennesker ihjel, og reklamerne for dem øger ikke kun forbruget af dem men er oftest også dybt vildledende. Det eneste logiske er, at vi fjerner muligheden for de selskaber, der vil sælge os flyrejser, biler og benzin, for at forurene det offentlige rum med greenwashing og løgne. Vi bør ikke stoppe ved at kalde reklamerne for fossile brændsler ’vildledende’, men forbyde dem helt.

Indlægget blev bragt i Politiken d. 8. september 2021.