Den 5. juni skal der være valg, og Greenpeace vil bidrage til at gøre dette til det grønneste valg i danmarkshistorien. Verden står over for en af de største kriser i menneskets historie, og vi kræver klimahandling nu. Derfor har vi udarbejdet fem klimaløfter, som alle, der har lyst, kan kræve af politikere og kandidater.

Med over 66.000 underskrifter til borgerforslaget for en ny klimalov tegner det godt for, at 2019 kan blive et år i klimaet- og miljøets tegn. Efter sidste års tørke og skovbrande er danskernes opmærksomhed på klimakrisen steget sammen med forventningerne til årets valgkamp. Danskerne har en øget appetit for blandt andet grøn transport og klimavenlig mad – men det politiske mod mangler stadig.

Dansk klimapolitik er mangelfuld og følger hverken viljen eller tempoet i borgernes grønne omstilling, der især det seneste år har taget fart i form af flere nye græsrodsorganisationer og initiativer som for eksempel klimamarchen.

Vi har ikke tid til mere varm luft fra politikerne, så derfor kræver vi, at de tager fem konkrete løfter, så dansk klimapolitik kan blive blandt verdens bedste og levere et retfærdigt bidrag til den globale klimakamp.

Vil du være med? Så kræv klimaløfter fra vores politikere, som de ikke kan løbe fra.
(Artiklen fortsætter nedenfor)

5 løfter vi sammen skal kræve af politikerne

1. Ny dansk klimalov nu!

“Mere end 60.000 danskere har skrevet under på, at Danmark skal have en ny klimalov, der forpligter os til at sætte de nødvendige, nationale klimamål. De skal sikre, at udledningen af drivhusgasser falder hastigt og bidrager til højst 1,5 graders global opvarmning. Loven skal – senest efter valget – bakkes op af et flertal i Folketinget, så klimahensyn bliver en del af alle relevante politikker som et fælles mål for samfundet.”

Danmark er på nuværende tidspunkt på helt skæv klimakurs. Vi har ingen mål, der sikrer, at vi reagerer tids nok på klimaudfordringerne, og de få mål vi har, er slet ikke tilstrækkelige. Eksempelvis vil energiforliget og regeringens klimaplan fra 2018 kun i et begrænset omfang sænke vores udledning frem mod 2030. Faktisk vil det betyde, at det nuværende tempo i reduktionsindsatsen sænkes til en fjerdel – i en situation, hvor vi burde sætte tempoet markant op. Det kan reelt betyde, at Danmark vil have opbrugt vores del af det globale CO2-budget – dvs. den mængde CO2, vi kan tillade os at udlede, inden klimaforandringerne for alvor løber løbsk – allerede i løbet af næste årti, hvis politikerne ikke begynder at føre en ambitiøs klimapolitik nu. Derfor skal vi have en klimalov, der sikrer, at vi hele tiden er på rette kurs.

 2. Danmark skal forsynes af 100% vedvarende energi i 2040

Regeringens mål er i dag at være uafhængige af fossile brændsler i 2050, men det er alt for sent, hvis vi skal levere et retfærdigt bidrag til Paris-aftalens mål. Danmark skal allerede i 2040 være forsynet af 100% vedvarende energi – også i transporten – og have en netto-nul udledning, ved bl.a. at plante skov og på den måde øge det naturlige CO2-optag. Danmarks drivhusgas-udslip skal i 2030 være reduceret med mindst 70% siden 1990.

Hvis det stod til den nuværende regering, skal Danmark først være uafhængige af fossile brændsler i 2050. Det er mindst ti år for sent. Men for at gøre ondt værre, er Danmark ikke engang på rette kurs mod regeringens mål. Med det nuværende tempo vil Danmark først være i netto-nul i år 2101. Vi har ikke bare brug for nye mål, der er på linje med klimaudfordringernes størrelser, men også en reel politisk vilje til at nå dem.

Kræv klimaløfter af de danske politikere her

3. Mere og billigere transport med tog, bus, cykel og elbiler

“Grøn transport skal gøres meget lettere tilgængeligt for at skåne både klimaet og miljøet. Togrejser i Danmark og ud i Europa skal være bedre og billigere, offentlig transport skal styrkes markant gennem massive investeringer, og der skal være færre biler på vejene. Elbiler skal erstatte de fossile.”

Regeringens ændringer i bilafgifter har ført til, at danskerne nu køber større og mere forurenende biler, ligesom salget af elbiler efter ændringen er faldet. Samtidig har regeringen meldt ud, at de vil stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030 og derudover nå 1 million elbiler samme år. Men indtil videre er der ikke sat handling bag ordene, og det er uklart, hvordan regeringen har tænkt sig at levere på løfterne. Vi har brug for politikere, der har modet til at investere i meget billigere, grønnere offentlig og privat transport.

4. Færre landbrugsdyr og mere plantemad til mennesker

“Danmark er det land, der har den højeste produktion af kød per. indbygger – til stor belastning for miljø, mennesker og klimaet. Derfor skal dansk landbrug omstilles. Færre køer og svin og dyrkede marker med dyrefoder skal give plads til mere natur, skov og økologiske, plantebaserede afgrøder. Det offentlige skal bidrage til at gøre forbruget mere grønt ved at sikre mere plantebaseret mad i offentlige kantiner og institutioner.”

Dansk landbrug står nærmest uberørt hen i den danske klimapolitik på trods af, at produktionen af svin og køer står for næsten 20% af Danmarks udledninger. Den danske regering mener, at vi bør fortsætte vores høje animalske produktion, fordi vores landbrug forurener mindre end andre landes. Men det er ikke vejen frem. Fremtiden er økologisk plantemad, hvis vi skal mindske forureningen af vores miljø, belastningen af vores klima og samtidig kunne brødføde en voksende verdensbefolkning. For at sænke vores udledninger, må vi altså blandt andet omstille vores landbrug, så vi udnytter vores afgrøder bedst muligt og omdanner nogle af vores marker med foderafgrøder til vild natur og CO2-absorberende skov. Halvdelen af Danmarks samlede landareal bruges i dag til at dyrke foder til dyr.

5. Ulighed skal bekæmpes hånd i hånd med klimaforandringerne

“De svageste i vores samfund må ikke stå med den største del af regningen for den grønne omstilling. Klimatiltag som eksempelvis fly- og CO2-afgifter skal designes klogt, så de samtidig understøtter kampen mod ulighed frem for at fremme den.”

Det er hverken retfærdigt eller klogt at efterlade regningen for den grønne omstilling hos de svageste i samfundet. Derfor skal vi sikre, at omstillingen bliver designet på en sådan måde, at den reducerer uligheden i samfundet i stedet for at forværre den. Kun på den måde kan vi få et grønt og bæredygtigt samfund, hvor Danmark forbliver et af verdens mest lige lande.

Ønsker du også en fremtid med frodig natur, grøn transport og håb for fremtiden?

Så hjælp os med at sprede budskabet om en realistisk og ambitiøs klimapolitik: Snak med din familie, venner og kollegaer, del på dine sociale medier og vend varm luft fra politikerne til en grøn bølge for Danmark.

Kræv klimaløfter af de danske politikere her