I Greenpeace har vi set på, hvad der rent faktisk er nødvendigt, og kan nu præsentere en gennemregnet klimaanalyse, der viser, at vi bl.a. skal have halvt så mange køer og svin i 2030 for, at Danmark kan leve op til klimamålet i Paris-aftalen. Det er en ændring, som heldigvis også vil være til stor gavn for bl.a. natur, skove, drikkevand og dyr.

Her kan du læse klimaanalysen “Halvt så mange køer og svin”

Valgkamp og klimakamp er næsten blevet synonymer i disse dage, hvor det flyder over med politikere, der ønsker gøre noget godt for klimaet.

Det er afgørende for de kommende generationer, at der handles nu, så det er godt at se klima højt på dagsordenen. Men desværre er har regeringen indtil videre fredet Danmarks landbrug fra at gøre, hvad der skal til.

Danmark har verdens højeste produktion af kød per indbygger, så hvis vi skal nå det internationale mål om at begrænse temperaturstigningen, skal landbruget meget mere med på klimavognen.

Vi er nødt til at indse 5 ting, hvis vi skal løfte vores ansvar i klimakampen:

1. Vi skal skabe et mindre udslip

Især køer og griser udleder klimagasser. Og når vi i Danmark bl.a. producerer 32 mio. svin om året, siger det sig selv, at vi kan få et betydeligt mindre udslip, ved at halvere produktionen af dyr.

2. Vi skal optage CO2 fra atmosfæren

Når vi ikke længere skal have så mange køer og grise, skal vi heller ikke bruge så meget plads på at dyrke foder til dem. I dag bruger vi faktisk halvdelen af Danmarks areal til at dyrke foder til dyr. Med halvt så mange køer og svin får vi både mere plads til skov og natur i Danmark, som har den fantastiske evne, at det optager CO2 fra atmosfæren, og kan gøre os uafhængige af soja-foder fra Syd- og Nordamerika.

3. Vi kan ikke frede dansk landbrug

Når landbruget har så stor klimapåvirkning, kan det ikke fredes, når vi skal begrænse klimaforandringerne. Til gengæld får vi mulighed for at give natur og vildt dyreliv mere plads, når vi ikke længere skal bruge 80 % af markerne på at lave foder til kødproduktionen.

4. Vi kan ikke bare vente på nye opfindelser

Selv om det selvfølgelig er vigtigt at udvikle nye teknikker til et mere klimavenligt landbrug, kan vi ikke vente med at gøre noget, der virker i hurtigt. Vi kommer ikke uden om også at nedbringe antallet af køer og svin og dygtige danske landmænd har allerede viden om, hvordan man producerer uden gift og med respekt for naturen.

5. Vi skal lave plantemad til mennesker, ikke foder til dyr

Fordi kødproduktionen er så klimaskadelig, er det nødvendigt at det kommende folketing skaber nogle rammer, som gør det attraktivt at producere plantemad til mennesker frem for billigt kød, der sendes ud af landet.

Kræv, at vores politikere arbejder for halvt så mange køer og svin i 2030

Et nyt Folketing og en ny regering skal snart lede landet i en afgørende tid, hvor klimakaos stadig kan afværges. Men vi har ikke tid til mere varm luft. Derfor skal vores politikere nu love, at de vil tage ansvar for klimaet.

Danmark er det land, der har den højeste produktion af kød per indbygger – til stor belastning for klimaet, miljøet og biodiversiteten. Derfor skal dansk landbrug omstilles. Vores analyse viser, at det er nødvendigt med halvt så mange køer og svin i 2030. Det giver plads til mere natur, skov og økologiske, plantebaserede afgrøder.

På forbrugsiden skal det offentlige, altså kommunerne, være med til at gøre forbruget mere grønt ved at sikre mere plantebaseret mad i offentlige kantiner og institutioner.