Verdenshavene er havområderne uden for vores landes havgrænser. De strækker sig over et kæmpe areal, nemlig hele 43% af jordens overflade, og er hjem for en kolossal mængde mangfoldigt og komplekst liv. På trods af størrelsen har vi dog kun begrænset viden om verdenshavenes ve og vel, samt deres betydning for klimaforandringerne.

Derfor har Greenpeace gennemført et omfattende studie, som vi lancerede 4. april. I rapporten “30×30: A Blueprint for Ocean Protection” viser vi, hvordan man kan beskytte 30% af verdenshavene i 2030. Her er 5 grunde til, at verdenshavene har brug for at blive beskyttet, og hvordan det kan lade sig gøre netop nu.

Greenpeace lancerer i dag en rapport, der viser, hvordan vi kan beskytte verdenshavene. Læs et resumé her.

1. Uden livet i verdenshavene ville det være for varmt at leve på kloden

I havet optager organismer som for eksempel plankton CO2 fra atmosfæren. De bliver spist af små og store havdyr, hvilket resulterer i lagringen af en massiv mængde CO2 på havbunden i form af for eksempel nedsunkne kadavere eller andet biologisk materiale.

Uden bl.a. denne funktion ville atmosfæren indeholde 50% mere CO2, hvilket vil betyde accelererede klimaforandringer, hurtigere temperaturstigninger og vanskeligere levevilkår på vores blå planet.

Velfungerende verdenshave er afgørende for at bremse den globale opvarmning. Der er brug for at frede mindst 30% for at vi kan holde temperaturen nede.

2. Verdenshavene er ubeskyttede

Som et “Havets Vilde Vesten” er internationalt farvand lige nu nærmest ubeskyttet mod de trusler, som det står over for. Det forholder sig faktisk sådan, at omkring 7,5% af vores oceaner er beskyttede. Af disse områder ligger kun lidt over 1% i verdenshavene. Det gør det nemmere at udnytte de allerede svækkede habitater og muligheder for liv i vores oceaner.

Se på kortet her, hvordan verdenshavene er beskyttet i dag, og hvordan vi kan beskytte dem i fremover med mere.

Efterladte fiskenet er én af de mange farer, som truer livet i verdenshavene. Se, hvilke trusler verdenshavene ellers er udsat for, og hvor der er værst, her.

3. Truslerne lige nu og de sidste mange årtier

De seneste år har vi oplevet en stigning i udnyttelsen af verdenshavene primært fra en håndfuld rige nationer. Vores rapport dokumenterer, at det industrielle fiskeri og den voksende industri af minedrift på havbunden slutter sig til omfattende trusler fra  klimaforandringerne såsom stigende temperaturer og smeltende poler, forsuring af havvandet samt plastik- og anden forurening.

Truslerne er mange, løsningerne få, men de er mulige.

Bundtrawling bruges til at indfange dyr, der lever på havbunden, men hiver næsten alt andet med sig og skader altså havets økosystemer.

4. Det er muligt

Det er fuldt ud muligt at beskytte verdenshavene. I “30×30: A Blueprint for Ocean Protection” viser vi, hvordan man kan sikre beskyttelsen af livet i havene og dermed styrke vilkårene for levesteder og arter, genopbygge biodiversiteten i havene og hjælpe livgivende økosystemer til at trives igen. FN-forhandlingerne, der foregår i New York, skal gerne sætte processen godt i gang.

Den gode nyhed er, at det ved vores bud på havreservater sagtens kan lade sig gøre både at beskytte 30% af havene og samtidig tage hensyn til for eksempel industrielle fiskeflåder.

Vores rapport viser både, hvordan man kan beskytte 30% og 50% af oceanerne. Ifølge vores forskning skal mindst 30% beskyttes inden 2030. Se også her.

5. Stort forarbejde

Baggrunden for vores rapport og forslag til havreservater er, foruden en årelang indsamling af data, et projekt med blandt andet forskere fra York og Oxford University. Vi har brugt en enorm, ny mængde data, som har hjulpet os med at kortlægge de hidtil ganske uudforskede dele af vores planet. Undersøgelsen har muliggjort en realistisk plan for, hvordan vi kan mindske klimaforandringerne gennem beskyttelse af verdenshavene.

Første ud af fire forhandlinger i FN begyndte i efteråret 2018, og skal afsluttes i 2020. I vores rapport råder vi til mindst 30% beskyttelse i 2030.

Vær med til at beskytte verdenshavene her

Verdenshavene er truede – vær med til at beskytte dem her.