Er min fisk bæredygtig? Det er ikke et enkelt spørgsmål, og som forbruger kan det være vanskeligt at finde vej i køledisken. Men nu er det blevet en smule lettere at finde fisk, som er fanget med omtanke for det bredere havmiljø.

Det nye mærke hedder NaturSkånsom og er en statskontrolleret mærkningsordning, der kan sammenlignes med det røde Ø-mærke for økologi. Mærket får varme anbefalinger fra Greenpeace, selvom mærket alene ikke kan garantere en sund havnatur.

Sunde bestande og mere skånsomme redskaber

Kort fortalt kan du som forbruger, der køber en fisk mærket ‘NaturSkånsom’, fremover vide dig sikker på, at fisken er fanget på en bestand, der bliver forvaltet efter videnskabelig rådgivning, og derfor ikke er overfisket. Det er desværre langtfra tilfældet for alle fisk, som fanges, landes og sælges i Danmark.

Derudover vil fisken ikke være fanget med de mest skadelige redskaber, som fx bundtrawl der har en ødelæggende effekt på havbunden og dermed det bredere økosystem. Samtidig har bundtrawl ofte en stor bifangst af uønskede fisk, fordi det ikke er i stand til at sortere de uønskede fisk fra.

Eftersom det er de mindre kystfartøjer med især såkaldt passive redskaber (fx garn), der opfylder kravene til NaturSkånsom, så er der også et vigtigt socialt element. Bliver mærkningsordningen en succes, vil det kunne komme de mindre lokale havne til gode, som ellers har været hårdt presset af det store industrielle fiskeri.

Hvor kan jeg købe NaturSkånsom?

NaturSkånsom er helt nyt, og selvom de første kystfiskere allerede har gennemført det nødvendige kursus, så går der lidt tid med at få produkterne ud til restauranter, supermarkeder, fiskehandlere, osv. Derfor findes der desværre ikke en samlet liste over forhandlere endnu.

Det bedste du som forbruger kan gøre her og nu er, at kigge efter mærket, hvor du køber fisk. Hvis du ikke finder det, så må du endelig spørge din forhandler, restaurant eller der hvor du køber en måltidskasse. Det hjælper, hvis de mærker en stærk interesse for NaturSkånsom.

Hvad med MSC?

MSC (Marine Stewardship Council) er hovedsageligt en certificering, der kigger på bestandens tilstand. Dette er naturligvis et meget vigtigt aspekt i bæredygtighed, men som nævnt ovenfor er typen af redskab ligeledes en vigtig faktor. Det er helt afgørende, at fiskeriet kun kan kaldes bæredygtigt, hvis effekten på det samlede økosystem og ikke kun bestanden, er vurderet.

MSC er en global mærkningsordning, men i Danmark har MSC for eksempel blåstemplet muslingeskrab og bundtrawls-fiskeri efter torsk og jomfruhummer som bæredygtigt. Det er desværre en alvorlig brist og direkte vildledende. Derfor anbefaler Greenpeace ikke MSC.

Er NaturSkånsom perfekt?

Nej. Passive redskaber har mindre bifangst af uønskede fisk, men kan have bifangst af for eksempel fugle og havpattedyr. Derudover kunne Greenpeace ønske, at fiskeriet var bedre elektronisk dokumenteret.

Heldigvis er der som en del af mærkningsordningen nedsat en følgegruppe bestående både af fiskerierhvervet, forskere og miljøorganisationer, der løbende skal samarbejde med myndighederne om udvikling af mærkningsordningen.

Derudover er det vigtigt at huske på, at en mærkningsordning som NaturSkånsom ikke kan stå alene, selv hvis alle fisk blev fanget under mærket. Akkurat som på land er der i havet behov for beskyttede områder, hvor naturen får lov til at være natur fri for fiskeri, sandsugning, olieudvinding, havbrug, osv.

Danmarks manglende havbeskyttelse

Danmark er desværre super dårlig til at beskytte sine egne farvande. Siden 2010 har Danmark og resten af verden haft en målsætning om, at 10 procent af havarealet skulle være beskyttet i 2020. Men da sagkyndige fra IUCN – en international organisation for naturbevarelse – tidligere i år gjorde status over 332 beskyttede danske havområder, var kun 4,8 procent af det danske havareal reelt beskyttet.

Senest har regeringen tilsluttet sig listen af lande, der ønsker at hæve beskyttelsen fra 10 til 30 procent af det samlede havareal. Den nye målsætning om 30 procents beskyttelse senest i 2030 er nødvendig og nyder solid opbakning fra forskningen, men så længe den politiske vilje til at implementere den egentlige beskyttelse udebliver, er regeringens målsætninger lige så ubrugelige som en cykel uden hjul.

Velbekomme!