Havmiljøet er i nødtilstand, og sammen kan vi komme det til undsætning. Her får du en tretrinsraket med en guide til at engagere dig – til at vise dokumenterfilmen Ørken under vandet, booke et foredrag og skrive et debatindlæg.

Fiskedød, iltsvind og ørkenlandskaber under vand. 

Havnaturen langs Danmarks kyster sender alarmsignaler til os alle inde på land, hvorfra især landbrugets kvælstofforurening fosser ud i fjorde og bugter. Kendsgerningen er, at kun 5 ud af 109 af Danmarks kystområder er i god tilstand.

Der er med andre ord meget at gøre for miljøminister Lea Wermelin og regeringen. 

Giv havet din stemme

Vi kan kun skabe forandringen og vende den pivringe miljøtilstand til god, hvis vi er mange, der giver havet en stærk stemme. I Greenpeace har vi lavet dokumentarfilmen Ørken under vandet for netop at give havet en stemme og dokumentere miljøkrisen. 

Nu rejser vi rundt i landet for at vise og præsentere filmen i blandt andet biografer og på skoler. Her kan du se en trailer til filmen.

Tre trin til at blive en af havets sande vogtere

Vi håber, at du også vil være med til at få filmen og budskaberne ud. 

Her får du en tretinsraket af en guide til ting, der kan gøre dig til en af havets sande vogtere. 

Kan du sætte gang i den helt store bølge og få flere til at engagere sig ved at sætte ild i hele denne tretrinsraket, er det fantastisk. Kan du gøre én ting, er det også fantastisk. Så, lad os komme igang, havets vogtere!

Missionen: Vi gør vores for, at naturen og havet får nyt liv. Vi spreder ordet og engagerer flere mennesker. Vi får regeringen til at sænke landbrugets kvælstofforurening – så vi kan sikre et godt havmiljø senest i 2027, som EU forpligter Danmark til. Det kræver, at vi lægger pres for at få miljøminister Lea Wermelin og regeringen i handling.

Vores “våben”: Ord og handlinger. Vi skal have Ørken under vandet ud og leve i befolkningen, så vi kan informere, debattere og engagere. 

Lad os begynde med tretrinsrakettens første trin.

TRIN 1: Vis og del dokumentaren med dine venner – og skriv under for at få ministeren ind i kampen for havet

Invitér venner og familie til din egen filmaften, sæt popcorn, kaffe, vand på bordet og ret an til det 24 minutter lange dyk ned i et emne, der normalt er gemt under overfladen. Afspil Ørken under vandet herfra Youtube:

Filmen følges også med en stor underskriftsindsamling, hvor mange tusinder mennesker allerede har skrevet under for at være medafsender på et hørinssvar til miljøminister Lea Wermelin.

Her kan du skrive under, se filmen og læse artikler om emnet.

Vi håber, at du også vil dele sitets link med dine venner på sociale medier, måske med dine egne tanker om filmen og dens budskaber?

Og har du mod på mere, så spring direkte til trin 2.

TRIN 2: Afhold & promovér en filmvisning og/eller book et foredrag med Greenpeace

Ørken under vandet skal ikke alene skabe mere handling på Christiansborg. Først og fremmest håber vi, at den giver en god og oplysende filmoplevelse for alle, der vil vide noget om forholdene ved de danske kyster. Filmen viser et godt eksempel på en håndgribelig og lokal natursag, som står de fleste mennesker nært. Naturkrisen foregår ikke kun i fjerne verdensområder, men udfolder sig i hastig grad på blandt andet de badestrande, vi besøger hver sommer.

Men vi ønsker ikke alene, at filmen skal vises af Greenpeace til et publikum. Vi ønsker lige så meget, at den får sit eget liv, og at mange mennesker ønsker at vise den frem.

Derfor vil vi sætte stor pris på, hvis du har lyst til at holde en filmvisning i din lokale forening, i en café, til en temaaften eller på din arbejdsplads. Er du lærer i folkeskolen, på et gymnasium, universitet eller en højskole, er filmen også meget relevant.

I denne mappe kan du finde alt, hvad du behøver til en filmvisning.  

Her viste Greenpeace filmen i Café Mellemfolk i Aarhus for fuldt hus:

Book et Greenpeace-foredrag: Ønsker du at et høre foredrag i forbindelse med en filmvisning, er du meget velkommen til at kontakte os

Foredraget kan skræddersys direkte til filmen, og det kan handle om Greenpeace’ bredere arbejde. Dette kan fx. spille godt sammen med et undervisningsforløb i skoler. Kontakt: Poul Bonke Justesen: Mobil: 2629 4938 / [email protected]

Og så er der tredje og sidste trin, der kan sende raketten bredt ud.

Her i Odense Fjord er der kun klatter tilbage af havbundens ålegræs, der er livsafgørende for mange fisk. Store dele af fjordens havbund er – som i mange af Danmarks kystområder – forvandlet til en ørken under vand af især landbrugets kvælstofforurening inde fra land.

TRIN 3: Skriv et debatindlæg

Hvis ingen siger noget, sker der ofte ingenting. Men hæver man stemmen og giver sin mening til kende, kan man være med til at rykke store ting. Derfor håber vi, at du vil være med til at debattere naturkrisen i vores hav. 

Et debatindlæg kan være et godt værktøj til at sørge for, at de vigtige budskaber ikke drukner og til at holde folk til ilden. 

Ørken under vandet rejser mange spørgsmål. Vores opfordring er at vælge det tema, som er vigtigst for dig. Hvad end det er landbrugets pres på havmiljøet, fiskenes tilbagegang, næringsstofkredsløbet eller badevandskvalitet. Måske du har lyst til at tage udgangspunkt i havnaturkrisen i dit lokalområde? 

Her kan du finde inspiration i en kronik, vi har skrevet for nylig. Og du kan finde mere baggrund om emnet i artiklerne her.

Det behøver ikke være svært at skrive et debatindlæg, men her er nogle tips til at komme i gang. 

  • Medier: Danmark har mange medier. De store aviser som Politiken og Jyllands-Posten giver selvfølgelig god mulighed for at komme bredt ud, men disse kan også være mere krævende at komme i. Men bestemt mulige. Det kan være en god idé at lave et indlæg til en lokal eller regional avis, der både kan komme bredt ud og skabe debat i dit område.
  • Format og længde: Du kan vælge mellem et kortere format (fx. omkring 100 ord) eller, hvis du er mere erfaren, give dig i kast med et længere indlæg (2-400 ord eller mere). Det er altid godt at tjekke længdekrav, inden du sætter dig ved tastaturet.
  • En klar pointe/vinkel: Det vigtigste er at have én hovedpointe, som skal være styrende for din tekst. Den skal præsenteres tydeligt allerede i løbet af din indledning/de første afsnit i indlægget. Teksten skal være overskuelig og let forståelig. Selvom du har flere argumenter i indlægget, må de gerne stadig støtte den overordnede hovedpointe. Din overskrift skal fange læserens opmærksomhed og brødteksten skal være fængende. Ideelt set skal den kunne få læseren op af stolen. 

Det er også vigtigt, at debatindlægget skiller sig ud og fanger debatredaktørens interesse. Derfor kan det være en fordel, hvis du inkluderer en mere personlig fortælling. Så vil det træde tydeligere frem, at du har noget på hjerte. Måske har du selv oplevet at fiskene er i tilbagegang. Måske er din barndoms badestrand dækket af alger eller lugter fælt af svovlbrinte? 

Husk også at inddrage kilder udefra, der er baseret på fakta. Her kan du blandt andet bruge kortet, vi ser i filmen, som Miljøstyrelsen har lavet over tilstanden i vores vandområder. Her kan du se hvordan miljøtilstanden er i netop dit lokalområde ved at klikke på fanen VP3 høring – tilstandsvurdering og klikke af under kystvande. Her kan du så vælge at se den samlede økologiske eller kemiske tilstand for de enkelte kystområder, eller du kan se på iltforhold eller tilstanden for ålegræs, bunddyr eller plankton.

Det er rigtig godt at få feedback på det, du skriver. Spørg for eksempel en ven eller én, der forstår sig på emnet. 

Til sidst sender du dit debatindlæg til avisen. 

Vi håber, at du har fået god inspiration til at engagere dig og at give havet en stemme. 
Ros, ris og idéer – har du feedback og spørgsmål, er de meget velkomne. Kontakt: [email protected] // Mobil: 2629 4938