Sådan lyder et opråb til politikerne i dag i et åbent brev fra Greenpeace og en bred kreds af miljøorganisationer, forskere, brancheforeninger og virksomheder. 

Vi danskere spiser takeaway mad og drikker takeaway kaffe som aldrig før, og det skaber bjerge af skrald. For eksempel brugte vi sidste år alene omkring 130.000.000 engangskopper, og for at forstå proportionerne i det, svarer det til afstanden fra København til Cape Town i Sydafrika, hvis kopperne lægges ud på en lige linje.

Ved DN’s årlige indsamling af affald i naturen blev der i år indsamlet omkring 100 ton
© Ditte Valente, Danmarks Naturfredningsforening

Men tænk, hvis der eksisterede et system over hele landet, hvor du kunne indlevere dine brugte kopper og burgerbakker, så de kunne blive rengjort og brugt igen og igen. Det ville både reducere produktionen af engangsemballage, mindske CO2-udledningen og give økonomiske fordele for de enkelte virksomheder, og så ville det ikke mindst forhindre affaldet i at havne i naturen. I dag stammer omkring halvdelen af al menneskeskabt plastaffald i verdenshavene fra takeaway-emballage.

Bred opbakning til et genbrugsystem

En rundspørge foretaget af Analyse Danmark for organisationen Plastic Change viser, at der er bred opbakning til en løsning i befolkningen. Ifølge målingen er 92% af danskerne klar til at aflevere deres brugte emballager til genbrug, hvis der fandtes et system for det. 

Flere lande, herunder Frankrig, Tyskland, Holland og Irland, har allerede vedtaget lovgivning, som skal fremme genbrugsmarkedet. Og herhjemme kigger både Aarhus, København, Odense og Middelfart også på indsatser, der skal fremme genbrug af takeaway-emballager. Men for at løsningerne for alvor bliver brugervenlige og store nok til at gøre en forskel, skal systemet være nationalt. Derfor bør en kommende plasthandlingsplan bl.a. indeholde midler til udvikling og opbygning af infrastruktur til et nationalt dækkende genbrugssystem for takeaway-emballage.

Åbent brev til fire ministre

Sammen med et bredt udsnit af NGO’er, branche- og fagforeninger, virksomheder og forskere har Greenpeace i dag sendt et åbent brev til miljøminister Magnus Heunicke, erhvervsminister Morten Bødskov, klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen, hvori vi opfordrer dem til at stå i spidsen for udviklingen af et sådant landsdækkende genbrugssystem. Opbakningen er der, så nu er det på tide at handle.

Læs det åbne brev til ministrene her.

Samtidig arbejder Greenpeace på at få indført en international plastiktraktat, der blandt andet skal reducere mængden af produceret plastik, tage hensyns til hele plastikkens livscyklus m.m. Læs mere her.