Ødelæggelserne efter atomkatastrofen sætter stadig sine spor i Japans natur og samfund, viser ny Greenpeace-rapport, der også har undersøgt forureningen efter Tjernobyl-ulykken.

I dag er det fem år siden, at jordskælvet og tsunamien ramte Fukushima og udløste en katastrofal kædereaktion. Tag og vægge blev blæst af en atomreaktors bygning, og der skete en kernenedsmeltning i tre af atomkraftværkets seks reaktorer. 160.000 mennesker måtte tvangsevakueres, og den radioaktive forurening betyder, at omkring 100.000 af de evakuerede ikke haft mulighed for at flytte hjem igen.

På 5-årsdagen er status, at den japanske regering ikke har renset op og inddæmmet den radioaktive forurening som lovet. 55.000 mennesker skal tilbageflyttes i 2017, selvom strålingsniveauet er 20 gange højere end normalt tilladt. Det er blandt konklusionerne i den den nye Greenpeace-rapport‘Nuclear Scars: The lasting legacy of Chernobyl and Fukushima’.

I rapporten, der også behandler Tjernobyl-ulykken op til 30 årsdagen (d. 26. april), undersøger Greenpeace den radioaktive forurening i Japan, Ukraine og Rusland og samler op på de alvorlige sundhedskonsekvenser.

“Atomkatastrofen trækker fortsat sine ødelæggende spor gennem den japanske natur ved Fukushima og særligt i skovene, der er blevet depoter for radioaktivt materiale. Den japanske regering har svigtet de mange tusinde tvangsflyttede japanere ved ikke at rense godt nok op. Det er tragisk, at de af økonomiske grunde presse til at vende til områder, der er 20 gange mere radioaktivt end normalt tilladt,” siger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder hos Greenpeace i Danmark.

Der er mange fællestræk ved konsekvenserne af Fukushima og Tjernobyl, selvom udslippet i Rusland var ti gange større end i Fukushima. Hele fem millioner mennesker lever i dag i de radioaktivt forurenede områder.

I Tjernobyl er der observeret højere dødelighed, lavere fødselstal, flere tilfælde af kræft og mentale sygdomme. Det viser sig faktisk, at den radioaktive forurening har flyttet sig og er steget i visse områder.

“I en tid, hvor nyhederne hurtigt opdateres og glemmes, er det vigtigt, at vi husker Fukushima og Tjernobyl. Millioner af mennesker lider fortsat af disse atomulykker og svigtes af deres regeringer. Også i Europa opretholdes driften af gamle, farlige atomkraftkraftværker, som skulle have været pensioneret for længst. Ulykkerne har vist verden, hvor farlig atomkraft er, og at den skal udfases hurtigst muligt i den grønne omstilling til 100 procent vedvarende energi,” siger Tarjei Haaland.

Rapporten kan hentes her.

Fotos fra Japan her.

Kontakt

Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder, Greenpeace i Danmark. Mobil: 2810 9053

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace i Danmark. Mobil: 3337 6399