Opdatering 13. juni 2023: briefingen findes nu i en opdateret version 2.

Hvad er status for atomkraft i dag, og er teknologien en attraktiv løsning i den nærmeste eller lidt fjernere fremtid her i Danmark?

Det korte svar er: Atomkraft er ikke et seriøst alternativ i Danmark. Måske kan atomkraft blive et acceptabelt bud længere ude i fremtiden, men det afhænger af udfaldet på en lang række forskellige udfordringer.

I denne briefing argumenterer Greenpeace for, hvorfor opførelsen af ny atomkraft ikke er en løsning, der kan levere et relevant bidrag til omstillingen væk fra fossile brændsler inden 2030 og formodentlig heller ikke frem mod 2040:

  • Sammenlignet med vind- og solenergi er det i grove træk dobbelt så dyrt at opføre ny atomkraft i Danmark. Sammenlignet med atomkraft i Vesteuropa kan dansk havvind opføres til 60 pct. af prisen og landmøller og solcelleparker til 50 pct. eller mindre. En prisforskel der forventes at øges yderligere de kommende år.
  • Vi kan ikke nå at bygge atomkraft i det tempo, der er behov for. Selv hvis Danmark besluttede sig for at etablere atomkraft i dag, så vil det formodentlig ikke stå færdigt de første 15-20 år.
  • Nyere værker har i dag bedre sikkerhed end de ældre generationer af atomkraft. Sandsynligheden for ulykker er blevet mindre, men konsekvenserne kan i værste fald fortsat blive katastrofale.
  • Slutdeponering af det radioaktive affald er fortsat et uløst problem. Højradioaktivt affald i form af udbrændt uranbrændsel fra nuværende og tidligere atomkraftværker er farligt på grund af stråling fra plutonium og andre radioaktive stoffer. Derfor skal det opbevares i hundredetusinder af år under ekstremt sikre forhold. Det er fundamentalt ubæredygtigt.
  • Historisk set har den civile atomindustri og udbredelsen af atomvåben været tæt forbundet. På berigningsanlæg og oparbejdningsanlæg kan der produceres højt beriget uran og plutonium egnet til atomvåben. Det gælder både i vesten, og lande som Pakistan, Indien, Iran og Nordkorea.
  • Vi finder ingen overbevisende dokumentation for, at atomkraft er nødvendigt eller attraktivt i Danmark på grund af sol- og vindenergis vejrafhængighed. Atomkraft kan i sig selv have et stort behov for backup og er afhængig af et system af alternative energikilder til spids- og reservebelastning.
  • Der er ikke noget, der tilsiger, at nuværende atomkraftteknologi giver en øget energiuafhængighed eller styrker forsyningssikkerheden. Ud af de 31 atomreaktorer, der er begyndt at blive opført rundt omkring i verden siden 2017, er det kun fire, der ikke er af russisk eller kinesisk design. Derudover sidder russiske selskaber på en stor andel af produktionen af uranbrændsel.