København, den 31. januar 2023 – Danmarks klima- og energipolitik har et afgørende hul, når det gælder produktionen og udnyttelsen af biogas. Greenpeace efterlyser nu et samlet overblik over efterspørgslen på, tilgængeligheden og prioriteringen af biogene ressourcer i den danske energiproduktion.

Det sker efter, at Ea Energianalyse på vegne af Greenpeace har udarbejdet en analyse, der viser, at der i 2030 med stor sandsynlighed kan produceres den forventede mængde biogas i 2030 i et scenarie, hvor produktionen af landbrugsdyr i Danmark er halveret, men hvor der skrues op for inputtet af halm i biogasproduktion.

En afgørende forudsætning er, at fremtidige biogasanlæg designes, så de bliver i stand til at anvende en større mængde halm og mindre gylle end i dag.

“Ea analysen er et vigtigt indspark i debatten, hvor biogasproduktionen ofte har været kædet tæt sammen med landbrugets store produktion af dyr. Analysen viser, at disse to ting ikke nødvendigvis er hinandens forudsætninger, men at biogasproduktionen fint kan køre på et rimeligt niveau samtidig med, at der sættes mål om at sænke antallet af køer og svin,” siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder hos Greenpeace.

En række tendenser udfordrer imidlertid fremtidsudsigterne, når der kigges ud over analysens forudsætninger. Hovedsageligt krigen i Ukraine og ønsket om at udfase russisk fossilgas lægger et tungt pres på den officielle politiske forventning om 50 PJ i 2030. Med en formentlig langt større produktion end de forventede 50 PJ risikerer vi alligevel at gøre vores fremtidige biogasproduktion afhængig af en stor klima- og naturbelastende husdyrproduktion. 

Denne udfordring bliver ikke mindre, når der kigges frem mod 2040, hvor Greenpeace finder, at husdyrproduktionen skal mere end halveres for, at vi kan nå Danmarks klimamål.

Biogasanlæg producerer en gas med to tredjedele metan og en tredjedel CO2. I såkaldte opgraderingsanlæg udskilles CO2, så den opgraderede biogas kan sendes ind på gasnettet. Den udskilte CO2 forventes også i stigende grad at blive eftertragtet, da den  enten kan lagres i undergrunden (CCS) og give negative emissioner eller indgå som ingrediens både i produktionen af grønne PtX-brændsler og i yderligere metanproduktion.

“Biogas er en vigtig energikilde i den grønne omstilling, men en ukontrolleret stigende biogasproduktion kan hurtigt få nogle alvorlige skyggesider, og derfor er det enormt vigtigt, at vi som samfund har en meget klar og stram prioritering af, hvor biogassen bør anvendes. Derfor opfordrer vi regeringen til at udarbejde og fremlægge en samlet strategi over de tilgængelige biomasseresourcer til produktion af biogas og en klar prioritering af, hvor biogassen bør anvendes,” siger Helene Hagel.

Læs Scenarier for husdyrgødning og biogasproduktion”

Kontakt

Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace. Mobil: 2611 3951

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 2629 4938